Kitap

Aktif Arapça | العربية بطريقة فعالة

Mehmet Hakkı Suçin

Engin Yayınevi, 2008/2013, I. Hamur, Karton kapak, resimli-renkli, 400 sayfa

Elinizdeki kitap otuz dersten oluşmaktadır. Her derste çeşitli bağlamlarda kullanılan diyaloglar, bir senaryo mantığı çerçevesinde gelişmektedir. Tüm diyaloglaraktifarapcaın,Türkçe alfabenin yanısıra Türkçede olmayan bazı Arapça sesleri simgeleyen karakterlerle okunuşları verilmiştir.Her derste ayrıca belli gramer konuları bulunmaktadır.Bu bölümde Arapçanın işlevsel grameri, oldukça basit ve geleneksel gramer sunumunun kalıplarını aşmayı zorlayan bir yöntemle verilmiştir.Ayrıca her dersin sonunda dersteki diyaloglara hâkim olan yapılara benzer alıştırmalara yer verilmiştir. Bunu, kültür içerikli bir okuma metni izlemektedir.

Genel değerlendirme 
  • Gazi Üniversitesi Senatosu ve Gazi Eğitim Fakültesinin kararıyla ders kitabı olarak kabul edilmiştir.
  • Kitap, otuz dersten oluşmaktadır. Her derste çeşitli bağlamlarda kullanılan diyaloglar,bir senaryo mantığı çerçevesinde gelişmektedir. Diyaloglardaki senaryonun başkahramanları, doktora yapmak üzere Kahire’de bulunan Türk genci Önder ile Kahire’de göz doktoru olarak çalışan Nancy adlı Kanadalı bayandır. Diyaloglar geliştikçe senaryoya yeni kahramanlar dâhil edilmekte, Arapça öğrenimi eğlenceli hale getirilmektedir.
  • “Kendi kendine öğrenmeyi” teşvik etmek için tüm diyalogların Türkçe transliterasyonları verilmiştir.
  • Her diyalogdan sonra diyalogda geçen sözcükler ve bu sözcüklerin anlam alanında bulunan başka sözcük dizilerine yer verilmiştir.
  • Her derste Arapçanın işlevsel grameri, oldukça basit ve geleneksel gramer sunumunun kalıplarını aşmayı zorlayan bir yöntemle verilmiştir. Kitapta seçilen gramer konuları, geleneksel Arap gramerinden farklı, yeni bir bakış açısıyla sınıflandırmaya tabi tutulmuş, Arapçaya yeni başlayan Türk öğrencisinin anlayabileceği bir şekilde karşılaştırmalar ve örneklemelerle zenginleştirilmiştir.
  • Ayrıca her dersin sonunda dersteki diyaloglara hâkim olan yapılara benzer alıştırmalara yer verilmiştir.
  • Her dersin sonunda Arapça bir metin izlemektedir. Bu metinlerle, okuma becerisinin kazandırılmasının yanı sıra; Arap kültürü ve belli başlı Mısır kentlerinin tanıtılması amaçlanmıştır.
  •  Kitap renkli resimlerle eğlenceli hale getirilmiştir.

Bir Cevap Yazın