Çeviri kitap

Adonis’ten “İşte Budur Benim Adım”

Yaşayan en etkileyici şairlerden Adonis’in, İşte Budur Benim Adım adlı şiir kitabı Mehmet Hakkı Suçin’in Arapça aslından çevirisi ile Everest Yayınları’ndan çıktı.

Adonis, İşte Budur Benim Adım’da düzyazıyla şiirin arasındaki sınırı ihlal ederken, bu ihlal esnasında şairliğini asla unutturmuyor.

Suçin’in girişteki poetika metninde, “Adonis’in poetikasıyla ilgili bir ‘sunuş’ yazısı yazmaya başladığım sırada, Adonis metnine nüfuz etmenin aslında onun metniyle değil okuyucuların okuma alışkanlıklarıyla ilgili olduğu düşüncesiyle, Şiir Politikası(Beyrut, 1985) adlı eserinden ‘Okumanın Poetikası’ başlıklı metnini çevirip sunuş yazısı niyetine” yer alıyor. Bahsi geçen metinde Adonis, içinde bulunduğu şiire dair çok kıymetli tespitler yapıyor: “Fakat Arap şiirinin bugün tarihsel ve sanatsal bir sorunsalı vardır. Tarihseldir, çünkü bir geçiş, değişim ve araştırma evresinde yazılıp okunmuştur. Sanatsaldır, çünkü bir yazma vizyonundan, insan ve dünyaya dair birbiriyle çelişen farklı tutumlardan ortaya çıkmıştır. Bu sorunsala, hem yazmada hem de okumada Arap kültürüne egemen olan ‘geçmişçilik fenomeni’ şeklinde adlandırdığım keskin bir nitelik de eklenmektedir. Egemen siyasi yapıda söz konusu geçmişçiliği, hem yazma (yani dil ve estetik) hem de okuma (yani bilgilendirme ve kullanım) yönüyle destekleyen faktörler vardır.”

Kaynak: Artfulliving.com

Bir Cevap Yazın