Mehmet Hakkı Suçin

Kısa Biyografi

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. Yüksek lisans tezinde Mısırlı yazar Yahya Hakkı’nın öykücülüğünü değerlendirdi (1998). Doktora tezinde Arapça-Türkçe çeviri sorunlarını inceledi (2004). Manchester Üniversitesinde misafir akademisyen olarak çalıştı (2006). Ortaöğretim ve lise düzeyinde Diller İçin Ortak Başvuru Metni’ne göre (CEFR) Arapça öğretim programları hazırlayan komisyona başkanlık etti (2010-2012). “Arabic Booker” olarak bilinen Uluslararası Arap Romanı Ödülü’ne jüri üyesi seçildi (2014).

Nizar Kabbani’nin Aşkın Kitabı çevirisiyle Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülü’nü (2016), Adania Shibli’nin Küçük Bir Ayrıntı çevirisiyle de Dünya Kitap Dergisi’nin Yılın Çeviri Kitabı Ödülü’nü aldı (2022). Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding tarafından tüm çeviri çalışmaları için Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü (2022).

Cahiliye şairleri, el-Mütenebbi, İbn Tufeyl, İbn Hazm, İbn el-Kelbi, Halil Cibran, Adonis, Mahmud Derviş, Nizar Kabbani, Muhammed Bennis, Necib Mahfuz, Gassan Kenefani, Adania Shibli gibi klasik ve modern Arap edebiyatından isimleri Türkçeye kazandırdı. Başta Yunus Emre ve Ahmet Yesevi olmak üzere Türk edebiyatından da Arapçaya çeviriler yaptı.

2012 yılından bu yana Türkiye ve yurt dışında yazılı ve sözlü çeviri atölyelerini yürütüyor. Akademik ilgisi; çeviribilim, Arap edebiyatı ve yabancılara Arapça öğretimi alanlarına odaklanmaktadır. Hâlen Gazi Üniversitesi öğretim üyesidir.

Akademik ve Profesyonel Eğitim

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004 | Doktora Tezi: Arapça Çeviride Sözcük ve Kalıplaşmış İfadeler Düzeyinde Eşdeğerlik Sorunları. Danışman: Prof. Dr. Azmi Yüksel

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 | Yüksek Lisans Tezi: Yahyâ Hakkî ve Kısasuh al-Kasîra [Yahya Hakkı ve Kısa Öyküleri]. Danışman: Prof. Dr. Azmi Yüksel

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1993 | Lisans Tezi: Cubran Halil Cubran: Hayatı, Edebi Kişiliği ve al-Arvâh al-Mutamarrida Öykü Koleksiyonunun Türkçesi. Danışman: Prof. Dr. İnci Koçak

Sertifika Eğitimleri

Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı (1, 2, 3, 4, 5. Aşamalar) (2011-2012) ― Çağdaş Drama Derneği, Ankara

Akademik Amaçlar İçin İngilizce Sertifikası (2006) ― The University of Hull, İngiltere

Sertifikalı Profesyonel Çevirmen (2005) ― Arab Translators Network

İngilizce Öğretimi Sertifikası (Certificate of English Language Teaching; CertELT) (2001) ― British Council, Ankara, Turkey

Profesyonel Ülkesel Turist Rehberi (1992) ― Turizm Bakanlığı

İş Deneyimi

2019-2023 | Anabilim Dalı Başkanı (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2017 | Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2013-2014 | Anabilim Dalı Başkanı (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2011-2017 | Doç. Dr. (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2007-2011 | Yrd. Doç. Dr. (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2005-2006 | Misafir Öğretim Elemanı (The University of Manchester, CTIS, The Centre for Translation and Intercultural Studies)

1998-2007 | Okutman (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

1993-1998 | Mütercim-Tercüman (Kuveyt Büyükelçiliği, Ankara)

1992-1993 | Profesyonel Turist Rehberi (T.C. Turizm Bakanlığı)

İlgi Alanları

♦ Çeviribilim ♦ Arap edebiyatı ♦ Yabancı dil olarak Arapça öğretimi ♦ Arapça diyalektler

Bildiği Yabancı Diller

Arapça, İngilizce, Farsça

Yayınları

Telif Kitapları/Ders Kitapları

Suçin, M. H. (2017) Haber Çevirisi: Türkçe-Arapça / Arapça-Türkçe + Anahtar Kitap, (2. basım), İstanbul: Opus Yayınları.

Suçin, M. H. (2013) Öteki Dilde Var Olmak: Arapça Çeviride Eşdeğerlik, (2. Basım), İstanbul: Say Yayınları.

Suçin, M. H. (2012). Dünden Bugüne Arapça Çevirinin Serüveni. Ankara: Kurgan Edebiyat..

Suçin, M. H. vd. (2012). Ortaöğretim I, II ve III. Yabancı Dil Arapça Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2011). İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı (4-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2011). İmam-Hatip Liseleri Meslekî Arapça Dersi Öğretim Programı (8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2010) Heyyâ Neta’allem el-Arabiyye / İmam-Hatip Liseleri Arapça 12 (Ders Kitabı + Çalışma Kitabı + Öğretmen Kılavuz Kitabı), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2009) Heyyâ Neta’allem el-Arabiyye / İmam-Hatip Liseleri Arapça 11 (Ders Kitabı + Çalışma Kitabı + Öğretmen Kılavuz Kitabı), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2008) Heyyâ Neta’allem el-Arabiyye / İmam-Hatip Liseleri Arapça 10 (Ders Kitabı + Çalışma Kitabı + Öğretmen Kılavuz Kitabı), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2007) Heyyâ Neta’allem el-Arabiyye / İmam-Hatip Liseleri Arapça 9 (Ders Kitabı + Çalışma Kitabı + Öğretmen Kılavuz Kitabı), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. (2008). Aktif Arapça. Ankara: Engin Yayınevi.

Kitaplarda Bölümler

Suçin, M. H. (2021). “The Influence of Nâzım Hikmet on Arab Poetry”, in Turkish Literature as World Literature, Burcu Alkan, Çimen Günay-Erkol (Editorler), ss. 148-168. New York: Bloomsbury Press.

Suçin, M. H. (2016). “Tedrîs el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ: Bi’l-Emsi ve’l-Yevm”[Türkiye’de Arapça Öğretiminin Dünü Bugünü], el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ içinde (Ed. Mahmûd Muhammed Kaddûm), ss. 15-24, Riyad: Kral Abdullah Bin Abdulaziz Uluslararası Arap Dili Merkezi.

Suçin, M. H. (2016). “Mevâkif Esâtizet el-Luğa el-Arabiyye ve Tullâbihâ min Tedrîs el-Lehecât el-Arabiyye ‘alâ el-Mustavâ el-Câmi‘î fî Turkiyâ” [Türkiye’de Üniversite Düzeyinde Arapça Öğretim Elemanı ve Öğrencilerinin Arap Lehçelerinin Öğretimine İlişkin Tutumları], el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ (Ed. Mahmûd Muhammed Kaddûm), ss. 117-136, Riyad: Kral Abdullah Bin Abdulaziz Uluslararası Arap Dili Merkezi.

Suçin, M. H. (2016). “el-Edeb el-Arabî fî el-Luğa et-Turkiyye” [Türkçede Arap Edebiyatı], el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ (Ed. Mahmûd Muhammed Kaddûm), ss. 409-432, Riyad: Kral Abdullah Bin Abdulaziz Uluslararası Arap Dili Merkezi.

Suçin, M. H. (2016). “Tecribetî eş-Şahsiyye fî et-Terceme el-Edebiyye” [Edebî Çeviri Alanında Kişisel Deneyimim], el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ (Ed. Mahmûd Muhammed Kaddûm), ss. 433-453, Riyad: Kral Abdullah Bin Abdulaziz Uluslararası Arap Dili Merkezi.

Suçin, M. H. (2015). “Türkiye’de Yabancı Dil Politikaları”, Türkiye’de Eğitim Politikaları içinde (Ed. Ârife Gümüş), ss. 403-428. Ankara: PEGEM Akademi.

Suçin, M. H. (2014). “El-Edeb el-Arabî fi’l-Luga et-Turkiyye”, es-Sekâfetu’l-Arabiyye ‘alâ Tarîk el-Harîr içinde, Âbid el-Abd el-Câdir (ed.), 194-221. Kuveyt: Kitâbu’l-Arabî.

Suçin, M. H. (2013). “El-Lugatu Sakâfetun: Tedrîs el-Luga el-Arabiyye fî Turkiyâ… Bi’l-Emsi ve’l-Yevm…”, es-Sekâfetu’l-Arabiyye fi’l-Mehcer – el-Cuz’ es-Sânî içinde, Suleyman İbrahim el-Askerî (ed.), 72-81. Kuveyt: Kitâbu’l-Arabî.

Çevirdiği Kitaplar

el-Mütenebbi (Yakında). İnsanın Şarkısı, İstanbul: Everest Yayınları.

Kanafani, Gassan (2023). Güneşteki Adamlar, İstanbul: Metis Yayınları.

el-Kelbi (2023). Putlar Kitabı (Kitabu’l-Asnâm), İstanbul: Kapı Yayınları.

Yunus Emre (2022). مختارات من شعر يونس أمرة / Yunus Emre Seçkisi, Ankara: Yunus Emre Enstitüsü Yayınları.

Adania Shibli (2021). Küçük Bir Ayrıntı, İstanbul: Can Yayınları.

Ibn Tufeyl (2021). Hayy bin Yakzan, İstanbul: Kapı Yayınları.

Mehmet Hakkı Suçin (2020). Yedi Askı Şiirleri (Muallakalar), İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.

Mahmud Derviş (2020) Badem Çiçekleri Gibi yahut Daha Ötesi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Everest Yayınları.

Adonis (2020) İşte Budur Benim Adım (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Everest Yayınları.

Nuri el-Cerrah (2019) Midilli’ye Açılan Tekne (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Melek Mustafa (2019) İçimden Göçenler (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

İbn Hazm (2018) Güvercin Gerdanlığı (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kapı Yayınları.

Mahmud Derviş (2017) Atı Neden Yalnız Bıraktın? (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Adonis (2017) Belli Belirsiz Şeyler Anısına (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Everest Yayınları.

Ahmet Yesevi (2017) Ahmed el-Yesevî ve Muhtârât min Dîvân el-Hikme [Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler], (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Ankara: Ahmet Yesevi Mütevelli Heyeti Başkanlığı Yayınları.

Nizar Kabbani (2017) Aşkın Kitabı (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 2. Basım, Ankara: Hece Yayınları (Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülü, 2016).

Mahmud Derviş (2016) Bu Şiirin Bitmesini İstemiyorum (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Halil Cibran (2016) Ermiş (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Mahmud Derviş (2015) Mural (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Mehmet Hakkı Suçin (2015) Şiir Şiir Ayetler-Amme Cüzü Çevirisi, İstanbul: Opus Yayınları.

Muhammed Bennis (2015) Aşkın Kitabı (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Adonis (2015) Maddenin Haritalarında İlerleyen Şehvet (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Sait Talat Halman (2014) Elfiyye mine’l-Edeb et-Turkî: Târîh Mûcez [Türk Edebiyatının Bin Yılına Genel Bir Bakış], (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Editör: Abdulkadir, A., Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Hulûd el-Mualla (2014) Gülün Gölgesi Yok (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Melike Gökyüzü (2014) es-Sabiyyu’l-Akra’ fî Bilâd es-Sâmitîn [Keloğlan Suskunlar Ülkesinde] (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Almanya: Schulbuchverlag Anadolu.

Ahmed eş-Şehavî (2013) Benim Adıma Bir Gökyüzü (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Emin el-Hûli (2006) Arap-İslam Kültüründe Yenileşme (Türkçeye Çev. Işler, E. ve M. H. Suçin), Ankara: Kitâbiyât Yayınları.

Mehmet Hengirmen (2003) Kawa‘id el-Luga el-Turkiyye li Gayr en-Natkîn Bihâ [Araplara Türkçe Dilbilgisi], (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Ankara: Engin Yayınevi.

Mehmet Hengirmen (2001) Li Neta’allem et-Turkiyye [Türkçe Öğrenelim-1: Türkçe-Arapça Anahtar Kitap], (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Ankara: Engin Yayınevi.

Ziya Paşa (2001) Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Dizisi: Endülüs Tarihi, (Osmanlı Türkçesinden Sadeleştiren: Suçin, M. H.) Ankara: Anıtkabir Vakfı.

Yahya Hakkı (1998) Umm Haşim’in Lambası (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), Ankara: Ta-Ha Yayınevi.

Makaleler

Suçin, M. H. (2022). “Çeviribilim Perspektifinden Kur’an-ı Kerim Çevirileri”, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. (2019). “Tunus Öykücülüğünün Babası Ali Duaci’nin İstanbul’u”, Roman Kahramanları, Sayı: 38, Nisan/Haziran 2019.

Suçin, M. H. (2018). “İtiraz Prensi: Emel Dunkul“, Aksi Sanat, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2018.

Suçin, M. H. (2018). “Homeros’un Arapça Konuşma Serüveni”, Roman Kahramanları Dergisi, Sayı: 34, Nisan-Haziran 2017.

Suçin, M. H. vd. (2017). “Edebi Çeviri Sorunları Oturumu” (Özel Dosya), Hece, Yıl: 21, Sayı: 244, Nisan 2017, ss. 90-126.

Suçin, M. H. (2017). “eş-Şi’r et-Turkî el-Mu’âsır: Gâbe Varâ’e Şeceret Nazım Hikmet”, el-Arabi el-Cedîd, 10 Ocak 2017.

Suçin, M. H. (2016). “Mavkif Esâtizet el-Luga el-Arabiyye ve Tullâbihâ min Tedrîs Lehecât el-Arabiyye ‘alâ el-Mustavâ el-Câmi‘î fî Turkiyâ” [Türkiye’de Üniversite Düzeyindeki Arapça Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Arap Diyalektlerine Karşı Tutumları], Arabic Varieties: Far and Wide içinde, Ed. George Grigore ve Gabriel Bituna, Bükreş, ss. 521-229.

Suçin, M. H. (2016). “Tercemet el-Edeb et-Turkî ilâ el-Luga el-Arabiyye” [Türk Edebiyatından Arapçaya Yapılan Çeviriler], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe-2 içinde, ss. 239-251, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2015). “Made for Each Other – the short story and Zakaria Tamer” [Öykü ve Zekeriya Tamir: Birbirleri İçin Yaratılanlar], Banipal, 53.

Suçin, M. H. (2015). “Menhec el-Luga el-Arabiyye Hasaba el-İtâr el-Merci’î el-Ûrûbbî el-Muşterek li’l-Lugât ‘alâ el-Musteveyeyn A1 ve A2 [Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne Göre A1 ve A2 Düzeyinde Arapça Öğretim Programı], Mecellet Âlem el-Fikr, ss. 223-256.

Suçin, M. H. (2015). “Menhec el-Luga el-Arabiyye Hasaba el-İtâr el-Merci’î el-Ûrûbbî el-Muşterek li’l-Lugât: Menhec Lille Nemûzecen” [Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Göre Arapça Öğretim Programı: Lille Örneği], Ta’lîm el-Luga el-Arabiyye li’n-Nâtıkîne bi Gayrihâ – er-Ru’â ve’t-Tecârub içinde, ss. 265-304, Amman: Kunûz el-Ma’rife.

Suçin, M. H. (2014). “Tecrubetî eş-Şahsiyye fi’t-Terceme el-Edebiyye: Tercemet Kındîl Umm Hâşim li Yahya Hakkî ve Kasâ’id Hilmi Yavuz numûzecen” [Edebi Çeviride Kişisel Deneyimim: Yahya Hakkı’nın Umm Haşim’in Lambası ile Hilmi Yavuz Şiirleri], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe içinde, ss. 163-175, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2014). “el-Edeb el-Arabî fi’l-Luga et-Turkiyye” [Türkçede Arap Edebiyatı], es-Sekâfe el-Arabiyye ‘alâ Tarîk el-Harîr. Kuveyt: Kitâb el-Arabî.

Suçin, M. H. (2014). “Sulûk Tercemet el-Alfâz et-Tekrâriyye mine’t-Turkiyye ile’l-Arabiyye: Tercemet “al-Hayât el-Cedîde li Orhan Pamuk Numûzecen” [Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” Çevirileri Üzerinden Türkçeden Arapçaya İkileme Çevirisi], Al-Arabiyye ve’t-Terceme. Beyrut, 18 (6), 15-36.

Suçin, M. H. (2013) “el-Ma’arrî ve’l-Hayyâm min Manzûr el-Mufekkir el-Usmanî Rıza Tevfîk: Tahlîl Takâbulî” [Rıza Tevfik’in Bakış Açısıyla El-Ma’arrî ve Hayyam: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım], Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (Prof. Dr. Azmi Yüksel Özel Sayısı), 69-91.

Suçin, M. H. (2010). “Turkish and Arabic Reduplications in Contrast” [Türkçe ve Arapça İkilemelerin Karşılaştırılması], Australian Journal of Linguistics, 30(2), pp. 209-226. (A grubu SSCI ve AHCI’de taranmaktadır.)

Suçin, M. H. (2009). “Arapça Çeviri Geleneği: Altın Dönem” [Arabic Translation Tradition in the Golden Age], Journal of Turkish Studies, Festschrift in Honor of Cem Dilçin II. Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 33 (2), 111-138.

Suçin, M. H.  (2009). “el-Bu’d es-Sakâfî ve’l-‘ilmî fi’l-‘alâkât beyne Turkiyâ ve’s-Sûdân [Türkiye-Sudan İlişkilerinin Kültürel ve Bilimsel/Akademik Boyutu]”, EKEV Akademi Dergisi, (40), 251-260.

Suçin, M. H. (2007) “Türkçe İkilemelerin Arapçaya Çevirilerinin Davranışları: Orhan Pamuk’un Yeni Hayat Romanı”, EKEV Akademi Dergisi, (30), 227-248.

Suçin, M. H. (2006) “Türkçe ve Arapça İkilemelerde Sözcük Dizilişi ve Ses Benzeşmesi”, EKEV Akademi Dergisi, (28), 281-294.

Suçin, M. H. (2002) “Ta‘lîm el-Luğa el-‘Arabiyye fî Turkiya, el-Lisân Mutala‘sim ve ve’l-Menâhic Rakîke” [Türkiye’de Arapça Öğretimi: Tereddütlü Dil, Zayıf Metodoloji], el-Ma‘rife (Riyad, Kasım 2002), (90), 24-30.

Suçin, M. H. (2002) “et-Ta‘lîm el-Hâss ve Tecrubat el-Câmi‘ât et-Turkiyye” [Özel Öğretim ve Türk Üniversitelerinin Deneyimi], el-Ma’rife (Riyad, Kasım 2002), (90), 14-22.

Usfur, C. (2002) “Büyük Bir Eleştirmen ve Bir Perspektif (I) Mendûr ve Eleştirisinin Değişkenleri”, (Çev. Suçin, M. H.), Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Bahar 2002, 127-134.

Usfur, C. (2002) “Büyük Bir Eleştirmen ve Bir Perspektif (II) Mendûr: Romantizmden Realizme”, (Çev. Suçin, M. H.)Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Kış 2002, 115-122.

Suçin, M. H. (1998) “Arap Öykücülüğünde Kilit Bir İsim: Yahya Hakkı”, Son Duvar, Mart 1998.

Daiches, D. (1998) “Edebiyatçı İçin Eleştiri Psikanalitik Olunca”, (Çev. Suçin, M. H.), Son Duvar, Nisan 1998, 25-27.

Daiches, D. (1997) “Edebî Eleştiri ve Psikoloji”, (Çev. Suçin, M. H.), Son Duvar, Eylül 1997, 10-12.

Sempozyum, Kongre, Konferans, Çalıştay

Suçin, M. H. (2022). “Yunusça”dan Arapçaya Çeviri, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yöneten: Prof. Dr. Aysel Ergül Keskin, 18 Mayıs 2022.

Suçin, M. H. (2021). “Çeviribilim Perspektifinden Kur’an-ı Kerim Çevirileri”, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Yolu Mealinde Geliştirmeye Açık Alanlar Çalıştayı, 17-20Mayıs 2021, Ankara, Çevrimçi.

Suçin, M. H. (2020). “Arap Edebiyatında Şehir”, Roman Kahramanları Festivali.

Suçin, M. H. (2020). “Klasik Arap Şiiri Çevirisi”, İADER Seminerleri.

Suçin, M. H. (2019). “Nâzım Hikmet fi’l-Luga el-Arabiyye: Takyîm el-Nav’iyye ve’l-Kemmiyye” (Video) [Arapçada Nâzım Hikmet: Niceliğin ve Nitelişğin Değerlendirilmesi], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe 6, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2019). “Arap Edebiyatı Nereye Gidiyor?” (Video), 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, İstanbul, 2 Kasım 2019.

Suçin, M. H. (2019). “Türk ve Arap Edebiyatları Arasında Çeviri Üretimi”, 5. Arapça Kitap Fuarı, İstanbul, 6 Ekim 2019.asım 2019.

Suçin, M. H. (2019). “Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde Yapılan Son Değişiklikler”, 2. Arapça Çalıştayı, İstanbul Aydın Üniversitesi, 16 Temmuz 2019.

Suçin, M. H. (2019). “Tunus Öykücülüğünün Babası Ali Duaci’nin İstanbul’u”, IV. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Sayı: 38, Nisan/Haziran 2019.

Suçin, M. H. (2018). “İdâret el-Ezme fî Tercemet eş-Şi’r” [Şiir Çevirisinde Kriz Yönetimi], Fes SAISS Uluslararası Şiir Festivali – Şiirin ve Şairlerin Soruları, Fas, 4-5 Mayıs 2018.

Suçin, M. H. (2018). “Homeros’un Arapça Konuşma Serüveni”, III. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Roman Kahramanları Dergisi, İstanbul, 11-13 Nisan 2018.

Suçin, M. H. (2018). “eş-Şi’r vel’Kevniyye ve et-Terceme” [Şiir, Globalleşme ve Çeviri], Kartaca Şiir Günleri, Tunus, 24 Mart 2018.

Suçin, M. H. (2018). “eş-Şi’r ve İşkâliyyât et-Terceme” [Şiir ve Çeviri Sorunsalı], Kartaca Şiir Günleri, Tunus, 26 Mart 2018.

Suçin, M. H. (2017). “Nâzım Hikmet fi’l-Luga el-Arabiyye: Takyîm el-Nav’iyye ve’l-Kemmiyye” [Arapçada Nâzım Hikmet: Niceliğin ve Nitelişğin Değerlendirilmesi], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe 4, 13-14 Aralık 2017, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2017). “Arapçada Nâzım Hikmet Şiiri: Niceliğin ve Niteliğin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Edebiyat, Tarih), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 30-31 Ekim 2017.

Suçin, M. H. (2017). “Arap Şiirinde Nâzım Hikmet Etkileri” (Video), Boğaziçi Üniversitesi, 20 Ekim 2017, saat: 15:00 (Moderatör: Jonathan Ross).

Suçin, M. H. (2017). “es-Sunâiyyât fi’l-Lehce el-Arabiyye el-Mahkiyye fî Mardin” [Mardin’de Konuşulan Arapça Diyalektte İkilemeler], 12th International Conference of AIDA, Aix Marseille University, 30 Mayıs-2 Haziran 2017.

Suçin, M. H. (2017). “Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarını Güncellenme Nihai Çalıştayı”, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 20-21 Mayıs 2017 (Moderatör).

Suçin, M. H. (2017). “eş-Şi’r et-Turkî el-Hadîs: İtticâhât ve Nemâzic” [Çağdaş Türk Şiiri: Yönelişler ve Örnekler]”, Yunus Emre Enstitüsü ve Lübnan Üniversitesi, Beyrut, 20 Nisan 2017. (Etkinlikle ilgili haber için tıklayınız)

Suçin, M. H. (2017). “Türk Yükseköğretiminde Arapça Öğretimi Çalıştayı”, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Ankara, 06 Nisan 2017. (Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi).

Suçin, M. H. (2017). “Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarını Güncellenme Çalıştayı”, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Ankara, Ortadoğu Üniversitesi, 17-18 Mart 2017 (Moderatör).

Suçin, M. H. (2017). “Çağdaş Arap Öyküsü”, Zeytinburnu Öykü Festivali, İstanbul, 23 Mart 2017, Saat: 14:00 (Panel).

Suçin, M. H. (2016). “Arap Şiiri”, Uluslararası Genç Şairler Buluşması, İstanbul, 15 Aralık 2016, Saat: 16:00 (Panel).

Suçin, M. H. (2016). “Tercemet eş-Şi‘r el-Arabî ilâ el-Luğa et-Turkiyye: el-Hadîsu an en-Nav‘iyye ve el-Kemmiyye” [Arap Şiirinin Türkçeye Çevirisi: Nicelik ve Nitelikten Sözetmek], Mısır Büyükelçiliği, Ankara, 17 Kasım 2016 (Konferans).

Suçin, M. H. (2016). “eş-Şi‘r es-Sûfî et-Turkî: Yunus Emre Nemûzecen” [Türk Tasavvuf Şiiri: Yunus Emre Örneği], Uluslararası el-Uyûn Şiir Festivali – Tasavvuf Şiiri, Fas, 4-6 Kasım 2016.

Suçin, M. H. (2016). “Tüm Evreleriyle Mahmud Derviş Şiiri”, II. Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali – Panel, İstanbul, 14 Nisan 2016.

Suçin, M. H. (2016). “Ortadoğu Edebiyatı ve Özgürlük”, Art Ankara Kitap Günleri – Panel, Ankara, 22 Mayıs 2016 (Konferans).

Suçin, M. H. (2016). “Mahmud Derviş’in Mural’ı”, Bartın Üniversitesi, 22 Nisan 2016 (Konferans).

Suçin, M. H. (2015). “Tercemet el-Edeb et-Turkî ilâ el-Luğa el-Arabiyye” (Video) [Türk Edebiyatından Arapçaya Yapılan Çeviriler], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe 2, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2015). “Nicelik ve Nitelik Bakımından Türkçede Arap Edebiyatı”, Ankara Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODAM), Ankara, 4 Haziran 2015 (Konferans).

Suçin, M. H. (2015). “Mawaqif Asa:tizat al-Lugha al-Arabiyya wa Tullabiha: min Tedrîs al-Lahaja:t al-Arabiyya ‘ala al-Mustawa: al-Jami’i: fi: Turikya:”, The 11th Conference of AIDA (International Association of Arabic Dialectology), Bucharest, 25-28 Mayıs 2015.

Suçin, M. H. (2015). “Kutsal Metin Çevirisi Bağlamında “Şiir Şiir Ayetler”, Toplumsal Hizmet Uygulamaları Öğrenci Projesi kapsamında, Gazi Üniversitesi Resim-İş Konferans Salonu, Ankara, 14 Mayıs 2015 (Konferans).

Suçin, M. H. (2015). “Menhec el-Luga el-Arabiyye hasaba el-İtâr el-Merci’î el-Ûrûbbî el-Muşterek li’l-Lugât: Menhec Lille Nemûzecen”, Ta’lîm el-Luga el-Arabiyye li’n-Nâtıkîne bi Gayrihâ – er-Ru’â ve’t-Tecârub [I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi: Vizyon ve Tecrübeler Sempozyumu], İstanbul, 25-26 Nisan 2015.

Suçin, M. H. (2015). “eş-Şi’r el-Arabî fi’l-Luga et-Turkiyye” [Türkçede Arap Şiiri], (Moderatör: Şukrî el-Mabhût), ALECSO, Kahire, 22 Mart 2015.

Suçin, M. H. (2015). “Tedrîs el-Kırâ’a bi Esâlîb ed-Dırâmâ el-İbdâ‘iyye” [Yaratıcı Drama Teknikleriyle Okuma Öğretimi], (Moderatör: Prof. Dr. Musa Yıldız), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 13 Ocak 2015 (Konferans).

Suçin, M. H. (2014). “Tercemetu’l-Edebi’l-Arabî ile’l-Luga et-Turkiyye: el-Hadîsu ‘ani’l-Kemmiyye wa’n-Naw’iyye” [Arap Edebiyatının Türkçe Çevrilmesi: Nicelik ve Niteliği Konuşmak] (Moderatör: Prof. Dr. Eymen Zeyn Hayâcne), Ürdün Üniversitesi Dil Enstitüsü, Amman, 23 Aralık 2014 (Konferans).

Suçin, M. H. (2014). “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Göre Dil Becerileri ve Yeterlilikler” (Moderatör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 18 Aralık 2014 (Konferans).

Suçin, M. H. (2014). “Türkiye’de Arapça Çeviri Eğitimi ve Arapça Edebî Çeviri Atölyeleri”, Genç Tercümanlar Çalıştayı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, 20-21 Kasım 2014 (Moderatör: Prof. Dr. Berrin Aksu).

Suçin, M. H. (2014). “Şiir Çevirisi” Paneli, 9. Uluslararası Şiiristanbul Festivali, Ortaköy Kültür Merkezi, İstanbul, 03 Haziran 2014 (Diğer Katılımcılar: Gérard Cartier, Nilgün Cön, Volkan Hacıoğlu, Hilal Karahan. Moderatör: Pelin Batu).

Suçin, M. H. (2013). “Kültürü Çevirmek: Kültürün Çevirideki Rolü”, 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, İstanbul, 02-10 Kasım 2013.

Suçin, M. H. (2013). “Arabic Curriculum for Learners of Arabic as a Foreign Language in Europe Based on CEFR, A1-A2”, Septième Colloque Annuel de l’Institut Avicenne  des Sciences Humaines (IASH): Quels sont les moyens de concevoir des programmes d’enseignement de la langue arabe à la lumière du Cadre européen commun de référence pour les langues?, Lille-Fransa, 07-09 Haziran 2013.

Suçin, M. H. (2013). “Arap Edebiyatında Kısa Öykünün Gelişimi”, (Diğer Katılımcılar: Hatîb Bedle, Abdulkadir Abdelli). Uluslararası 13. Ankara Öykü Günleri, Ankara, 01-05 Mayıs 2013.

Suçin, M. H. (2012). “Preparing Arabic Curriculum According to the CEFR: the Case of Turkey”, 6eme Colloque Annuel sur L’avenir de l’Enseignement de la Langue Arabe en Europe, Lille-Fransa, 22-24 Haziran 2012.

Suçin, M. H. (2012). “el-Luga Sakafa: Menâhicu Tedrîsi’l-Luga al-Arabiyye fi Turkiyâ” [Dil Kültürdür: Türkiye’de Arapça Öğretim Programları]. Nedvetu’s-Sekâfe el-Arabiyye fi’l-Mehcer, Kuveyt, 12-14 Mart 2012.

Suçin, M. H. (2012). Rihlat el-Edeb et-Turkî ‘Abra’l-Âlem [Türk Edebiyatının Dünya Turu], (Konferans), Yunus Emre Enstitüsü, Beyrut-Lübnan, 18 Mayıs 2012.

Suçin, M. H. (2010). “Tedrîs el-Luga el-‘Arabiyye fî Turkiyâ: Bi’l-Amsi ve’l-Yevm” [Türkiye’de Arapça Öğretiminin Dünü Bügünü]. Birinci Uluslararası Türk-Suriye Medeniyet Perspektifleri Sempozyumu’nda bildiri, İdlib-Suriye, 16-18 Ekim 2010.

Suçin, M. H. (2010). “el-Ma‘arrî min Manzûr el-Mufekkir el-Usmânî et-Turkî Rıdâ Tevfîk” [Osmanlı Düşünürü Rıza Tevfik’in Perspektifiyle el-Ma’arrî]. On Üçüncü el-Ma‘arrî Konferansı’nda bildiri, Marratu’n-Nu‘mân-Suriye, 2-4 Ekim 2010.

Suçin, M. H. (2010). “el-Mu’temer el-Evvel ad-Duvelî li’t-Terceme ve Tahaddiyâtihâ”. Birinci Uluslararası Çeviri ve Çeviri Sorunları Konferansı, Kahire, 27 Temmuz 2010.

Suçin, M. H. (2009). “el-Bu’d es-Sakâfî ve’l-‘ilmî fi’l-‘alâkât beyne Turkiyâ ve’s-Sûdân” [Türk-Sudan İlişkilerinde Kültürel ve Bilimsel Boyut]. International African Studies ile Türk-Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Turkey and Sudan: Towards Strategic Relationships adlı sempozyumda bildiri, Sudan-Hartum, 1-2 Temmuz 2009.

Kendisiyle Yapılan Söyleşiler

TRT Radyo 1 (2021). Başka Dillerde Türk Edebiyatı, Sunan: Kurtuluş Özyazıcı, 22 Ekim 2021.

Mecâlis el-Fusha (2021). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ve Arapça Öğretimi, Sunan: Dr. Ahmed Dumâti, 30 Aralık 2021. (Video-Arapça).

Kültür ve Tarih Sohbetleri (2020). Yedi Askı Şiirleri – Cahiliye Dönemi Arap Şiiri, Medyascope, 03 Kasım 2020. (Video).

el-Meşşâ TV Programı (2020). Safwan Al-Shalabi ve Mehmet Hakkı Suçin ile Arapça-Türkçe Dil Çiftleri Arasında Çeviriye Dair, el-Cezire Televizyonu, 01 Ekim 2020. (Video-Arapça).

Qualey, Marcia Lynx (2020). Mehmet Hakkı Suçin on Translating Mahmoud Darwish into Turkish, ArabLit, 28 July 2020.

Syria TV – Söyleşi (2019). “et-Terceme el-Edebiyye beyne et-Turkiyye ve’l-Luga el-Arabiyye” [Arapça-Türkçe Arasında Edebi Çeviri](Video), Program sunucusu: Şair Yasir el-Atraş, 3 Ağustos 2019. (Türkçe altyazı çevirisiyle).

“Metin Dışında” Programı (2019). “Adonis: es-Sâbit ve’l-Mutahavvil” (ِArapça) [Sabit ve Değişken‘e Dair Devam Eden Tartışmalar], el-Cezire televizyonu. Konuşanlar: Adonis’in yanısıra, şair Munsif el-Vahaybi, gazeteci yazar Sakar Ebu Fahr, ilahiyatçı Abdurrahman el-Hâc ve akademisyen-çevirmen Mehmet Hakkı Suçin. Yayın tarihi: 13 Ocak 2019. (Video-Arapça).

en-Nâbi, Memduh Ferrâc (2018). “Mehmet Hakkı Suçin: Edeb Arabi bi el-Luga et-Turkiyye“, el-Arab, Issue: 11194, 9.12.2018, s. 11.

en-Nâbi, Memduh Ferrâc (2018). “Mehmet Hakkı Suçin: Edeb Arabi bi el-Luga et-Turkiyye“, Aljadeed, Issue: 47, December 2018, pp. 32-41.

Shooter, Natalie (2018). “Mehmet Hakkı and Sevgi Suçin: The Turkish Couple’s Love Affair with Arabic Literature“, Brownbook, Issue: 67, 2018, pp. 44-53.

Mehmet Hakkı Suçin (2018). “Arap Şiirinde Nâzım Hikmet Etkisi“, Boğaziçi Üniversitesi, 20 Ekim 2018. (Video).

Şentürk, Nevgül (2017). “el-Mutercim Yuhakkik Zâtehu fi’t-Terceme el-Edebiyye“, Arapçaya çeviren: Safvan Şelebi, Mecellet ed-Doha, Sayı: 120, Ekim 2017.

el-Arabi el-Cedîd (2017). “Asdikâ’ Lugatinâ: Mehmet Hakkı Suçin” [Dilimizin Dostları: Mehmet Hakkı Suçin], el-Arabi el-Cedîd, 10 Eylül 2017.

Şentürk, Nevgül (2017). “Çevirmen Kendini Gerçek Anlamda Edebî Çeviride Gerçekleştirir“, Çeviriblog, 1 Mayıs 2017.

Kurt, Merve Kocak (2017). “Çevirmen Mehmet Hakkı Suçin: “Öteki” yoksa zaten çeviriye gerek yoktur“, Edebiyathaber.net, 26 Ocak 2017.

Abyad, Minnetullah (2017). “Yecib tersîh sakâfeti’l-ibdâ’ fi’l-mucteme’ât eş-şerkiyye” [Doğu toplumlarında yaratıcılık kültürünü yerleştirmek gerekir… Sıradışı olanı anlatma kültürünü], el-Ahram, 4 Ocak 2017.

Zeydan, Muhammed (2016). “Hunâke men yarbutu el-Arabiyye bi’d-dîn fakat” [Arapçayı yalnızca dinle sınırlayanlar var], UltraSawt, 12 Ekim 2016.

Ertaş, Sıddık (2016). “Mehmet Hakkı Suçin ile Söyleşi“, Aydos Edebiyat Dergisi, 5 (10), 2016.

Şeran, Özlem (2016). “Mehmet Hakkı Suçin ile Çılgın Renkler“, Bölüm I, TV6, Ekim 2016. (Video).

Şeran, Özlem (2016). “Mehmet Hakkı Suçin ile Çılgın Renkler” (Video), Bölüm II, TV6, Ekim 2016. (Video).

el-Abdeli, Seca (2014), “Suçin: Arap-İslam Dünyası Türkiye’nin stratejik derinliğidir” (Çeviri: Gürkan Dağbaşı), el-Mecelle Dergisi, 17 Şubat 2014.

el-Abdeli, Seca (2014), “Suçin: el-âlem el-Arabi ve’l-İslami huve el-umk el-istratîcî li Turkiyâ” [Suçin: Arap-İslam Dünyası Türkiye’nin stratejik derinliğidir], el-Mecelle Dergisi, 17 Şubat 2014.

Qualey, Marcia (2014). “International Prize for Arabic Fiction Judge Mehmet Hakkı Suçin: Advise to Young Novelists” [Uluslararası Arap Romanı Jüri Üyesi Mehmet Hakkı Suçin: Genç Romancılara Tavsiyeler], ArabLit, 5 Mart 2014.

Qualey, Marcia (2014). “Ma’âyîr el-Kirâ’a en-Nakdiyye ve Şeyâtîn el-İbdâ’” [Eleştirel düşünme kriterleri ve yaratıcılığın püf noktaları], 7iber, 24 Şubat 2014.

Turkiyâ ve devruhâ fî taf’îl et-terceme” [Türkiye ve çeviriyi canlandırmadaki rolü], Mecellet et-Terceme ve et-ta’rîb, Sayı: 11, Sonbahar 2012.

Avşar, Erkan (2008). “Mehmet Hakkı Suçin ile çeviri ve Arapça öğretimi üzerine“, Onlinearabic.com

Yaptığı Söyleşiler

Suçin, M.H. (2019). “Charbel Dagher. Hivâr Edebî ve Umsiyya Şi’riyye” [Charbel Dagher: Söyleşi ve Şiir Dinletisi], Gazi Üniversitesi, 20 Kasım 2019 saat: 15:30. (Video-Arapça-Türkçe)

Suçin, M.H. (2017). “Edebî Çeviri Sorunları Oturumu” [Katılımcılar: Doç. Dr Necdet Neydim, Doç. Dr. Ayşe Ece, Yrd. Doç. Dr. Jonathan Maurice Ross, Yrd. Doç. Dr. Hülya Arslan], Hece Dergisi, Sayı: 244, Nisan 2017, ss. 90-121.

Suçin, M.H. (2017). “Doç. Dr. Betül Parlak ile Yazın Çevirisi Üzerine“, Hece Dergisi, Sayı: 244, Nisan 2017, ss. 90-121.

Suçin, M.H (2009). “Prof. Dr. Azmi Yüksel Hocamız ile Arap Dili ve Edebiyatı Üzerine“, onlinearabic.com, Nisan 2009.

Editörlük

Leyla Aliyeva (2020). Ke’enneke Lehîbun, Arapçaya çeviren: Ahmed El-Şagel. Editörlük ve sunuş yazısı: M.H. Suçin, Bengü Yayıncılık.

Abdulkadir Abdelli (2018). Benim Gözümden Türkiye: Kültür, Edebiyat, Çeviri, Sanat, Hazırlayan: M.H. Suçin, Dar Maysaloon.

Baha Tahir (2017). Bilmezdim Tavus Kuşlarının Uçabildiğini (Türkçeye Çev. Zafer Ceylan), Kitap editörü: M.H. Suçin, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Adalet Ağaoğlu (2017) Bingu, eş-Şerânik, Mavtu Batal, el-Hurûc [Tombala, Kozalar, Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış] (Arapçaya Çev. Safvan Şelebi), Editör ve eleştirel inceleme: M.H. Suçin, Kuveyt: Dünya Tiyatro Oyunları Dizisi.

Türk Kadın Öykücüler Antolojisi (2015) İbdâ’ât Nisâiyye [Kadınlardan Edebi Ürünler], (Arapçaya Çev. Safvan Şelebi), Editör: M.H. Suçin, Kuveyt: Dünya Edebiyatı Dizisi.

Abdulkerîm, Lotus (2015) Mısır’ın Son Kraliçesi Feride, (Türkçeye Çev. Ayşe İspir), Editör: M.H. Suçin, Ankara: Cümle Yayınları.

Seydi, S. (2014) Mulahhas Elfiyyeteyn min et-Târîh et-Turkî [Türk Tarihinin İki Bin Yılının Özeti], (Arapçaya Çev. Abdelli, A.), Editör: M.H. Suçin, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Şiir Festivalleri Antolojileri (Çeviri)

7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Festival Şairleri Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 11-14 Mayıs 2017, Eskişehir: Tepebaşı Belediyesi.

3. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Festival Şairleri Antolojisi (Türkçeye ve Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), 5-7 Mart 2015, İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi.

4. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Festival Şairleri Antolojisi (Türkçeye ve Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), 26-29 Mayıs 2016, İstanbul: Armoni Nüans.

6. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Festival Şairleri Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 26-29 Mayıs 2016, Eskişehir: Haser Basımevi.

1. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali, Festival Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 16-20 Şubat 2016). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.

2. Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali, Festival Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 9-16 Nisan 2016). İstanbul: İMAK Ofset Basım.

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, Festival Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 28 Eylül – 2 Ekim 2016). İstanbul: Mavi Ofset.

Uluslararası Genç Şairler Buluşması, Festival Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 15-18 Aralık 2016). İstanbul: 7renk Baskı.

Yönettiği Lisansüstü Tezleri

Doktora Tezleri

Alnawas, Anwar Adnan Mzher (2019). Sentiment Analysis in Iraqi Arabic Dialects Based on Distributed Representations of Sentences and Machine Learning Approach [Irak Lehçelerinde Cümlelerin Dağıtılmış Temsilleri ve Makine Öğrenmesi Yaklaşımına Dayalı Duygu Analizi]. Ankara: Gazi Üniversitesi. (Eş danışman).

Rızvanoğlu, Ayşe Hümeyra (2017). Üniversiteler İçin Arapça Yaratıcı Yazma: Öğretim Programı ve Atölye Tasarımları. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Dağbaşı, Gürkan (2017). Arapçadan Türkçeye Yapılan Şiir Çevirilerinin Dil, Estetik ve Üslup Bakımından İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Şayır, Mehmet (2017). Mardin’de Konuşulan Arapça Lehçenin Sesbilgisi, Biçimbilgisi ve Sözdizimi Bakımından İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Yüksek Lisans Tezleri

Albayati, Sara (2022). (In) visibility in translation of culture specific items in Sinan Antoon’s “The Corpse Washer”, and “I’jaam” novels into English. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Alkan, Ayşe Sıdıka (2021). Kültür odaklı çeviri ögeleri bağlamında Orhan Pamuk’un ‘Yeni Hayat’ romanının Arapça çevirileri. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Alawneh, Emad (2021). The impact of foreignization and domestication on the English-Arabic translation of products’ labels: pharmaceuticals and personal care products’ labels. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Recebova, Aylin (2021). Aziz Nesin’in ‘Translation of register in Turkish, Azeri, and Russian translations of J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Badran, Khalid (2020). Poetry translation: A case study of Mahmoud Darwish’s “Mural” translations. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Duran, Naime (2020). Aziz Nesin’in ‘Hoptirinam’ adlı eserinin Arapça çevirisinin söz oyunları ve ironi açısından değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Asenwar, Muna Hamed Saleem (2019). A Descriptive Analysis of Dubbing Strategies in the Drama Series “Sab’at Tayyibûn” (Yedi Güzel Adam) [“Yedi Güzel Adam” Dizisinde Dublaj Stratejilerinin Betimsel Çözümlenmesi]. İstanbul: Okan Universitesi.

Öztürk, Sare Rabia (2019). From Minority Writer to Turkish Exemplar: How Elif Shafak Consecrated for the Arab Reader [Azınlık Yazarlıktan Türk Örneğine: Elif Şafak’ın Arap Okur İçin Kutsanması]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. (Eş danışman).

Mansour, Sara (2019). İstihdâm Uslûb Edâ’ el-Edvâr fî Tatvîr Mehârât el-Muhâdese ledâ Muta’allimî el-Luga el-Arabiyye min en-Nâtıkîn bi Gayrihâ [Rol Oynama Tekniğinin Yabancı Dil Olarak Arapça Öğrenenlerin Konuşma Becerilerinin Geliştirmede Kullanılması]. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Dalmış, Emrullah (2018). Türkiye Yükseköğretiminde Öğrenim Gören Arapça Öğrencilerinin Okuma Stratejilerine Yönelik Farkındalıkları. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Tuncer, Alsu (2017). Arapça, Türkçe ve Rusçada Örtmece İfadeler. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kocabıyık, Hüseyin Selim (2016). Kur’an-ı Kerim’de “El” ve “Yüz” Kelimelerinin Yer Aldığı Deyimlerin Türkçe Çevirilerinin Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Abdelli, Abdulkadir (2015). el-Emsâl el-Muştereke ev el-Muteşâbihe fi el-Lugateyn el-Arabiyye ve et-Turkiyye [Arapça ve Türkçe Arasında Ortak veya Benzer Atasözleri]. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Yeşilyurt, Abdullah (2015). Görev Odaklı Arapça Konuşma Becerisine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Selim, İsmail (2015). Görev Odaklı Dil Öğretimi ile Arapça Dilbilgisi Öğretimi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Karasu, Kamil (2014). Arapça ve Türkçede Nezaket İfadeleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Çetinkaya, Hayrullah (2014). Lise Düzeyinde Arapça Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Becerileri ve Bu Becerileri Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Özcan, Muhammed (2013). Kuran-ı Kerim’deki Bazı Deyimlerin Çeviri Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Ali, Dalya (2012). Muhâwelâtu Tecdîdi’n-Nahwi’l-Arabî we Mawkifu’t-Talebe we’l-Esâtizeti’l-İrâkiyyîne Minhâ [Arap Gramerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Çalışmalar ve Iraklı Öğrenciler ile Öğretmenlerin Bu Konudaki Tutumları]. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Baran, Fadıl (2010). Arapça Öğretiminde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Projeler

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi (BM Göç Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Geri Gönderme Merkezlerinin Güçlendirilmesi Destek Projesi – Faz II) — Ankara, 12–13 Aralık 2019

İleri Sözlü Çeviri Eğitimi Projesi (Dünya Doktorlar Derneği) — İstanbul, 9–12 Temmuz 2019.

Sözlü Çeviri Eğitimi Projesi (Yunus Emre Enstitüsü) — Amman / Ürdün, 20–27 Nisan 2019.

Yazılı Çeviri Eğitimi Projesi (Yunus Emre Enstitüsü) — Amman / Ürdün, 23–30 Mart 2019.

Sözlü Çeviri Eğitimi Projesi (Dünya Doktorlar Derneği) — İstanbul, 4–7 Aralık 2018.

Kızılay Toplum Çevirmenliği Eğitim Projesi, Türk Kızılayı, (Eğitmenler: Prof. Mehmet Hakkı Suçin, Prof. Aymil Doğan, Prof. Alev Bulut ve Osman Kaya), Gaziantep, 4-5 Kasım 2018.

Ortaöğretim I, II ve III. Yabancı Dil Arapça Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Danışman, Komisyon Başkanı), 2011-2012.

İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı (Danışman, Komisyon Başkanı), 2010-2011.

Altın Kanatlar: Bir Cesaret Öyküsü Yarı Dramatik Belgesel Projesi, TRT (Danışman), 2001-2002.

Profesyonel Görevler

Sheikh Hamad Award for Translation ― Jüri Kurulu Üyesi ve Danışman (2015).

International Prize for Arabic Fiction (IPAF) ―  Jüri Kurulu Üyesi (2014).

Romano-Arabic Journal (ISSN: 1582-6953) ― Editörler Ekibi Üyesi

İnsan ve Toplum Dergisi ― Yayın Kurulu Üyesi

The Linguistics Journal (ISSN: 1718-2298, ISSN Print: 1718-2301) ― Editörler Ekibi Üyesi

International Journal of Language Studies (IJLS) ― Editörler Ekibi Üyesi

Journal of Language and Linguistic Studies (JLLS) ― Hakem

Journal of Turkish Studies  ― Hakem

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ― Hakem

TÜBİTAK Projeleri ― Dış Uzman, Panelist

Yürüttüğü Yazılı ve Sözlü Çeviri Atölyeleri

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi (BM Göç Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Geri Gönderme Merkezlerinin Güçlendirilmesi Destek Projesi – Faz II) — Ankara, 12–13 Aralık 2019.

Toplum Çevirmenliği Eğitimi (Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği’ne bağlı çalışan tercümanlara) — Mersin, 19–21 Ağustos 2019.

İleri Sözlü Çeviri Eğitimi (Dünya Doktorlar Derneği’ne bağlı çalışan çevirmenlerine) — İstanbul, 9–12 Temmuz 2019.

Sözlü Çeviri Eğitimi (Ürdünlü çevirmen ve çevirmen adaylarına) — Amman / Ürdün, 20–27 Nisan 2019. (Etkinliğe ilişkin haber için tıklayınız).

Yazılı Çeviri Eğitimi (Ürdünlü çevirmen ve çevirmen adaylarına) — Amman / Ürdün, 23–30 Mart 2019. (Etkinliğe ilişkin haber için tıklayınız).

Sözlü Çeviri Eğitimi (Dünya Doktorlar Derneği’ne bağlı çalışan akıl ve ruh hastalıkları çevirmenlerine) — İstanbul, 4–7 Aralık 2018.

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi (Çeviri Derneği ve Türk Kızılayı sponsorluğunda, Türk Kızılayı’na bağlı Toplum Merkezlerinde çalışan çevirmenlere) — Gaziantep, 3–4 Kasım 2018.

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi  (Çeviri Derneği ve Türk Kızılayı sponsorluğunda, Türk Kızılayı’na bağlı Toplum Merkezlerinde çalışan çevirmenlere) — İstanbul, 8–9 Aralık 2018.

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi (Çeviri Derneği ve Türk Kızılayı sponsorluğunda, Türk Kızılayı’na bağlı çalışan çevirmenlere) — Ankara, 15–16 Kasım 2018.

Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Edebî Çeviri Çalıştayı (TÜRAPÇAT) 3 ― Moderatör. (Büyükada, İstanbul, 02–10 Kasım 2014).

Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Edebî Çeviri Çalıştayı (TÜRAPÇAT) 2 ― Moderatör. (Büyükada, İstanbul, 08–08 Kasım 2013).

Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Edebî Çeviri Çalıştayı (TÜRAPÇAT) 1 ― Moderatör. (Büyükada, İstanbul, 15–25 Kasım 2012).

Arapça Öğretim Metodolojisi Eğitmenliği

Arapça Öğretim Teknikleri Semineri (İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretmenlerine) — Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Merkezi, Erzurum, 12–17 Haziran 2010

Arapça Öğretim Yöntem ve Teknikleri Atölye Çalışması (İlahiyat Fakülteleri Arapça Öğretim Elemanlarına) — İslami Araştırmalar Merkezi (İSAM), İstanbul, 20–25 Temmuz 2009.

İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretim Programları ve Ders Kitapları Tanıtım Semineri (İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretmenlerine) — Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Merkezi, Esenköy-Yalova, 06–10 Temmuz 2009

Arapça Öğretim Yöntem ve İlkeleri Semineri (İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretmenlerine) — Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Merkezi, Aksaray, 23–27 Haziran 2008

Arapça Öğretim Yöntem ve İlkeleri Semineri (İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretmenlerine) — Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Merkezi, Erzurum, 2-7 Haziran 2007

Ödüller

Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding, Achievement Award, 2022.

Dünya Kitap Yılın Çeviri Kitabı Ödülü, İstanbul, 2022 (Adania Shibli’den çevirdiği “Küçük Bir Ayrıntı” romanıyla.)

Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü, Ankara, 2018.

Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülü, Ankara, 2016 (Nizar Kabbani’den çevirdiği “Aşkın Kitabı”yla.)

Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding Danışmanlık Başarı Ödülü, Doha/Katar, 2015 (Çeviri Ödülünün danışmanlık ve jüri üyesi olarak verdiği katkılar dolayısıyla.)

International Prize for Arabic Fiction (IPAF) Jürilik Hizmet Ödülü, Londra/Abu Dabi, 2014 (International Prize for Arabic Fiction (IPAF) roman ödülünde jüri üyesi olarak görev alması dolayısıyla.)

TÜBİTAK, Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2010 (SSCI ve AHCI tarafından indekslenen A Grubu akademik dergide yayınlanan makalesi dolayısıyla.)

Gazi Üniversitesi, Uluslararası Yayın Ödülü, 2011 (SSCI ve AHCI tarafından indekslenen A Grubu akademik dergide yayınlanan makalesi dolayısıyla.)

Kültür Bakanlığı Takdir Belgeleri, 2012-2014 (TEDA Projesi çerçevesinde yapılan Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe çeviri atölyelerini yönetmesi dolayısıyla.)

T.C. Milli Eğitim Bakanı Takdir Belgesi, 2009 (İmam-Hatip Liseleri Arapça ders kitaplarının hazırlanmasında Yazarlar Komisyonu Üyesi olarak yapılan katkı dolayısıyla.)

T.C. Milli Eğitim Bakanı Teşekkür Belgesi, 2008 (İmam-Hatip Liseleri Arapça ders kitaplarının hazırlanmasında Yazarlar Komisyonu Üyesi olarak yapılan katkı dolayısıyla.)

TRT Genel Müdürlüğü Teşekkür Belgesi, 2001 (“Altın Kanatlar: Bir Cesaret Öyküsü Yarı Dramatik Belgesel Film Projesi”nde Danışman olarak verdiği hizmet dolayısıyla.)

İdari Görevler

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitimi Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2019-halen)

Yükseköğretim Kurulu Yabancı Diller Alanı Denklik Komisyonu Üyesi (2014-2019)

Yükseköğretim Kurulu Sınav Komisyonu Üyesi (2011-halen)

Gazi Üniversitesi, Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUDAM) Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitimi Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2013-2014)

Gazi Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı (2012-2015)

Kültür Bakanlığı TEDA Projesi, Uluslararası Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe Çeviri Çalıştayı Moderatörü (2012-2014)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitimi Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Erasmus Koordinatörü (2009-2016)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitimi Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı, ECTS Koordinatörü (2008-2015)

Şimdiye Kadar Okuttuğu Dersler

Doktora

 • Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 • Çeviri Eleştirisi
 • Metin Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi
 • Seminer

Yüksek Lisans

 • Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metodolojisi
 • Akademik Söylem
 • Edebi Eleştiri
 • Literary Translation I (Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
 • Translation Criticism (Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
 • Stylistics and Translation (Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
 • Yüksek Lisans Seminer

Lisans

 • Arapça-Türkçe Çeviri I
 • Arapça-Türkçe Çeviri II
 • Türkçe-Arapça Çeviri I
 • Türkçe-Arapça Çeviri II
 • İleri Çeviri Teknikleri
 • Arapçanın Lehçeleri
 • Arapça Diyalektler (Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı)
 • Arap Edebiyatı
 • Klasik Metinler
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
 • Bilimsel Araştırma Becerileri
 • Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme
 • İleri Konuşma Becerileri
 • Drama İnceleme ve Öğretimi
 • Dilbilime Giriş
 • Anlambilim
 • Osmanlı Türkçesi
 • Hazırlık Sınıfları (Temel Arapça dil becerileri)

İletişim

Email: mhakkisucin @ yahoo.com

Websitesi: Gazi Üniversitesi

Blog: Çeviri ve Ötesi 

Academia: Academia 

Sosyal medya: Twitter  

Kısa Biyografi

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. Yüksek lisans tezinde Mısırlı yazar Yahya Hakkı’nın öykücülüğünü değerlendirdi (1998). Doktora tezinde Arapça-Türkçe çeviri sorunlarını inceledi (2004). Manchester Üniversitesinde misafir akademisyen olarak çalıştı (2006). Ortaöğretim ve lise düzeyinde Diller İçin Ortak Başvuru Metni’ne göre (CEFR) Arapça öğretim programları hazırlayan komisyona başkanlık etti (2010-2012). “Arabic Booker” olarak bilinen Uluslararası Arap Romanı Ödülü’ne jüri üyesi seçildi (2014).

Nizar Kabbani’nin Aşkın Kitabı çevirisiyle Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülü’nü (2016), Adania Shibli’nin Küçük Bir Ayrıntı çevirisiyle de Dünya Kitap Dergisi’nin Yılın Çeviri Kitabı Ödülü’nü aldı (2022). Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding tarafından tüm çeviri çalışmaları için Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü (2022).

Cahiliye şairleri, el-Mütenebbi, İbn Tufeyl, İbn Hazm, İbn el-Kelbi, Halil Cibran, Adonis, Mahmud Derviş, Nizar Kabbani, Muhammed Bennis, Necib Mahfuz, Gassan Kenefani, Adania Shibli gibi klasik ve modern Arap edebiyatından isimleri Türkçeye kazandırdı. Başta Yunus Emre ve Ahmet Yesevi olmak üzere Türk edebiyatından da Arapçaya çeviriler yaptı.

2012 yılından bu yana Türkiye ve yurt dışında yazılı ve sözlü çeviri atölyelerini yürütüyor. Akademik ilgisi; çeviribilim, Arap edebiyatı ve yabancılara Arapça öğretimi alanlarına odaklanmaktadır. Hâlen Gazi Üniversitesi öğretim üyesidir.

Akademik ve Profesyonel Eğitim

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004 | Doktora Tezi: Arapça Çeviride Sözcük ve Kalıplaşmış İfadeler Düzeyinde Eşdeğerlik Sorunları. Danışman: Prof. Dr. Azmi Yüksel

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 | Yüksek Lisans Tezi: Yahyâ Hakkî ve Kısasuh al-Kasîra [Yahya Hakkı ve Kısa Öyküleri]. Danışman: Prof. Dr. Azmi Yüksel

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1993 | Lisans Tezi: Cubran Halil Cubran: Hayatı, Edebi Kişiliği ve al-Arvâh al-Mutamarrida Öykü Koleksiyonunun Türkçesi. Danışman: Prof. Dr. İnci Koçak

Sertifika Eğitimleri

Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı (1, 2, 3, 4, 5. Aşamalar) (2011-2012) ― Çağdaş Drama Derneği, Ankara

Akademik Amaçlar İçin İngilizce Sertifikası (2006) ― The University of Hull, İngiltere

Sertifikalı Profesyonel Çevirmen (2005) ― Arab Translators Network

İngilizce Öğretimi Sertifikası (Certificate of English Language Teaching; CertELT) (2001) ― British Council, Ankara, Turkey

Profesyonel Ülkesel Turist Rehberi (1992) ― Turizm Bakanlığı

İş Deneyimi

2019-2023 | Anabilim Dalı Başkanı (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2017 | Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2013-2014 | Anabilim Dalı Başkanı (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2011-2017 | Doç. Dr. (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2007-2011 | Yrd. Doç. Dr. (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

2005-2006 | Misafir Öğretim Elemanı (The University of Manchester, CTIS, The Centre for Translation and Intercultural Studies)

1998-2007 | Okutman (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı)

1993-1998 | Mütercim-Tercüman (Kuveyt Büyükelçiliği, Ankara)

1992-1993 | Profesyonel Turist Rehberi (T.C. Turizm Bakanlığı)

İlgi Alanları

♦ Çeviribilim ♦ Arap edebiyatı ♦ Yabancı dil olarak Arapça öğretimi ♦ Arapça diyalektler

Bildiği Yabancı Diller

Arapça, İngilizce, Farsça

Yayınları

Telif Kitapları/Ders Kitapları

Suçin, M. H. (2017) Haber Çevirisi: Türkçe-Arapça / Arapça-Türkçe + Anahtar Kitap, (2. basım), İstanbul: Opus Yayınları.

Suçin, M. H. (2013) Öteki Dilde Var Olmak: Arapça Çeviride Eşdeğerlik, (2. Basım), İstanbul: Say Yayınları.

Suçin, M. H. (2012). Dünden Bugüne Arapça Çevirinin Serüveni. Ankara: Kurgan Edebiyat..

Suçin, M. H. vd. (2012). Ortaöğretim I, II ve III. Yabancı Dil Arapça Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2011). İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı (4-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2011). İmam-Hatip Liseleri Meslekî Arapça Dersi Öğretim Programı (8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2010) Heyyâ Neta’allem el-Arabiyye / İmam-Hatip Liseleri Arapça 12 (Ders Kitabı + Çalışma Kitabı + Öğretmen Kılavuz Kitabı), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2009) Heyyâ Neta’allem el-Arabiyye / İmam-Hatip Liseleri Arapça 11 (Ders Kitabı + Çalışma Kitabı + Öğretmen Kılavuz Kitabı), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2008) Heyyâ Neta’allem el-Arabiyye / İmam-Hatip Liseleri Arapça 10 (Ders Kitabı + Çalışma Kitabı + Öğretmen Kılavuz Kitabı), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. vd. (2007) Heyyâ Neta’allem el-Arabiyye / İmam-Hatip Liseleri Arapça 9 (Ders Kitabı + Çalışma Kitabı + Öğretmen Kılavuz Kitabı), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. (2008). Aktif Arapça. Ankara: Engin Yayınevi.

Kitaplarda Bölümler

Suçin, M. H. (2021). “The Influence of Nâzım Hikmet on Arab Poetry”, in Turkish Literature as World Literature, Burcu Alkan, Çimen Günay-Erkol (Editorler), ss. 148-168. New York: Bloomsbury Press.

Suçin, M. H. (2016). “Tedrîs el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ: Bi’l-Emsi ve’l-Yevm”[Türkiye’de Arapça Öğretiminin Dünü Bugünü], el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ içinde (Ed. Mahmûd Muhammed Kaddûm), ss. 15-24, Riyad: Kral Abdullah Bin Abdulaziz Uluslararası Arap Dili Merkezi.

Suçin, M. H. (2016). “Mevâkif Esâtizet el-Luğa el-Arabiyye ve Tullâbihâ min Tedrîs el-Lehecât el-Arabiyye ‘alâ el-Mustavâ el-Câmi‘î fî Turkiyâ” [Türkiye’de Üniversite Düzeyinde Arapça Öğretim Elemanı ve Öğrencilerinin Arap Lehçelerinin Öğretimine İlişkin Tutumları], el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ (Ed. Mahmûd Muhammed Kaddûm), ss. 117-136, Riyad: Kral Abdullah Bin Abdulaziz Uluslararası Arap Dili Merkezi.

Suçin, M. H. (2016). “el-Edeb el-Arabî fî el-Luğa et-Turkiyye” [Türkçede Arap Edebiyatı], el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ (Ed. Mahmûd Muhammed Kaddûm), ss. 409-432, Riyad: Kral Abdullah Bin Abdulaziz Uluslararası Arap Dili Merkezi.

Suçin, M. H. (2016). “Tecribetî eş-Şahsiyye fî et-Terceme el-Edebiyye” [Edebî Çeviri Alanında Kişisel Deneyimim], el-Luğa el-Arabiyye fî Turkiyâ (Ed. Mahmûd Muhammed Kaddûm), ss. 433-453, Riyad: Kral Abdullah Bin Abdulaziz Uluslararası Arap Dili Merkezi.

Suçin, M. H. (2015). “Türkiye’de Yabancı Dil Politikaları”, Türkiye’de Eğitim Politikaları içinde (Ed. Ârife Gümüş), ss. 403-428. Ankara: PEGEM Akademi.

Suçin, M. H. (2014). “El-Edeb el-Arabî fi’l-Luga et-Turkiyye”, es-Sekâfetu’l-Arabiyye ‘alâ Tarîk el-Harîr içinde, Âbid el-Abd el-Câdir (ed.), 194-221. Kuveyt: Kitâbu’l-Arabî.

Suçin, M. H. (2013). “El-Lugatu Sakâfetun: Tedrîs el-Luga el-Arabiyye fî Turkiyâ… Bi’l-Emsi ve’l-Yevm…”, es-Sekâfetu’l-Arabiyye fi’l-Mehcer – el-Cuz’ es-Sânî içinde, Suleyman İbrahim el-Askerî (ed.), 72-81. Kuveyt: Kitâbu’l-Arabî.

Çevirdiği Kitaplar

el-Mütenebbi (Yakında). İnsanın Şarkısı, İstanbul: Everest Yayınları.

Kanafani, Gassan (2023). Güneşteki Adamlar, İstanbul: Metis Yayınları.

el-Kelbi (2023). Putlar Kitabı (Kitabu’l-Asnâm), İstanbul: Kapı Yayınları.

Yunus Emre (2022). مختارات من شعر يونس أمرة / Yunus Emre Seçkisi, Ankara: Yunus Emre Enstitüsü Yayınları.

Adania Shibli (2021). Küçük Bir Ayrıntı, İstanbul: Can Yayınları.

Ibn Tufeyl (2021). Hayy bin Yakzan, İstanbul: Kapı Yayınları.

Mehmet Hakkı Suçin (2020). Yedi Askı Şiirleri (Muallakalar), İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.

Mahmud Derviş (2020) Badem Çiçekleri Gibi yahut Daha Ötesi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Everest Yayınları.

Adonis (2020) İşte Budur Benim Adım (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Everest Yayınları.

Nuri el-Cerrah (2019) Midilli’ye Açılan Tekne (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Melek Mustafa (2019) İçimden Göçenler (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

İbn Hazm (2018) Güvercin Gerdanlığı (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kapı Yayınları.

Mahmud Derviş (2017) Atı Neden Yalnız Bıraktın? (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Adonis (2017) Belli Belirsiz Şeyler Anısına (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Everest Yayınları.

Ahmet Yesevi (2017) Ahmed el-Yesevî ve Muhtârât min Dîvân el-Hikme [Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler], (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Ankara: Ahmet Yesevi Mütevelli Heyeti Başkanlığı Yayınları.

Nizar Kabbani (2017) Aşkın Kitabı (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 2. Basım, Ankara: Hece Yayınları (Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülü, 2016).

Mahmud Derviş (2016) Bu Şiirin Bitmesini İstemiyorum (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Halil Cibran (2016) Ermiş (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Mahmud Derviş (2015) Mural (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Mehmet Hakkı Suçin (2015) Şiir Şiir Ayetler-Amme Cüzü Çevirisi, İstanbul: Opus Yayınları.

Muhammed Bennis (2015) Aşkın Kitabı (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Adonis (2015) Maddenin Haritalarında İlerleyen Şehvet (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Sait Talat Halman (2014) Elfiyye mine’l-Edeb et-Turkî: Târîh Mûcez [Türk Edebiyatının Bin Yılına Genel Bir Bakış], (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Editör: Abdulkadir, A., Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Hulûd el-Mualla (2014) Gülün Gölgesi Yok (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Melike Gökyüzü (2014) es-Sabiyyu’l-Akra’ fî Bilâd es-Sâmitîn [Keloğlan Suskunlar Ülkesinde] (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Almanya: Schulbuchverlag Anadolu.

Ahmed eş-Şehavî (2013) Benim Adıma Bir Gökyüzü (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Emin el-Hûli (2006) Arap-İslam Kültüründe Yenileşme (Türkçeye Çev. Işler, E. ve M. H. Suçin), Ankara: Kitâbiyât Yayınları.

Mehmet Hengirmen (2003) Kawa‘id el-Luga el-Turkiyye li Gayr en-Natkîn Bihâ [Araplara Türkçe Dilbilgisi], (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Ankara: Engin Yayınevi.

Mehmet Hengirmen (2001) Li Neta’allem et-Turkiyye [Türkçe Öğrenelim-1: Türkçe-Arapça Anahtar Kitap], (Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), Ankara: Engin Yayınevi.

Ziya Paşa (2001) Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Dizisi: Endülüs Tarihi, (Osmanlı Türkçesinden Sadeleştiren: Suçin, M. H.) Ankara: Anıtkabir Vakfı.

Yahya Hakkı (1998) Umm Haşim’in Lambası (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), Ankara: Ta-Ha Yayınevi.

Makaleler

Suçin, M. H. (2022). “Çeviribilim Perspektifinden Kur’an-ı Kerim Çevirileri”, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Suçin, M. H. (2019). “Tunus Öykücülüğünün Babası Ali Duaci’nin İstanbul’u”, Roman Kahramanları, Sayı: 38, Nisan/Haziran 2019.

Suçin, M. H. (2018). “İtiraz Prensi: Emel Dunkul“, Aksi Sanat, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2018.

Suçin, M. H. (2018). “Homeros’un Arapça Konuşma Serüveni”, Roman Kahramanları Dergisi, Sayı: 34, Nisan-Haziran 2017.

Suçin, M. H. vd. (2017). “Edebi Çeviri Sorunları Oturumu” (Özel Dosya), Hece, Yıl: 21, Sayı: 244, Nisan 2017, ss. 90-126.

Suçin, M. H. (2017). “eş-Şi’r et-Turkî el-Mu’âsır: Gâbe Varâ’e Şeceret Nazım Hikmet”, el-Arabi el-Cedîd, 10 Ocak 2017.

Suçin, M. H. (2016). “Mavkif Esâtizet el-Luga el-Arabiyye ve Tullâbihâ min Tedrîs Lehecât el-Arabiyye ‘alâ el-Mustavâ el-Câmi‘î fî Turkiyâ” [Türkiye’de Üniversite Düzeyindeki Arapça Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Arap Diyalektlerine Karşı Tutumları], Arabic Varieties: Far and Wide içinde, Ed. George Grigore ve Gabriel Bituna, Bükreş, ss. 521-229.

Suçin, M. H. (2016). “Tercemet el-Edeb et-Turkî ilâ el-Luga el-Arabiyye” [Türk Edebiyatından Arapçaya Yapılan Çeviriler], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe-2 içinde, ss. 239-251, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2015). “Made for Each Other – the short story and Zakaria Tamer” [Öykü ve Zekeriya Tamir: Birbirleri İçin Yaratılanlar], Banipal, 53.

Suçin, M. H. (2015). “Menhec el-Luga el-Arabiyye Hasaba el-İtâr el-Merci’î el-Ûrûbbî el-Muşterek li’l-Lugât ‘alâ el-Musteveyeyn A1 ve A2 [Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne Göre A1 ve A2 Düzeyinde Arapça Öğretim Programı], Mecellet Âlem el-Fikr, ss. 223-256.

Suçin, M. H. (2015). “Menhec el-Luga el-Arabiyye Hasaba el-İtâr el-Merci’î el-Ûrûbbî el-Muşterek li’l-Lugât: Menhec Lille Nemûzecen” [Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Göre Arapça Öğretim Programı: Lille Örneği], Ta’lîm el-Luga el-Arabiyye li’n-Nâtıkîne bi Gayrihâ – er-Ru’â ve’t-Tecârub içinde, ss. 265-304, Amman: Kunûz el-Ma’rife.

Suçin, M. H. (2014). “Tecrubetî eş-Şahsiyye fi’t-Terceme el-Edebiyye: Tercemet Kındîl Umm Hâşim li Yahya Hakkî ve Kasâ’id Hilmi Yavuz numûzecen” [Edebi Çeviride Kişisel Deneyimim: Yahya Hakkı’nın Umm Haşim’in Lambası ile Hilmi Yavuz Şiirleri], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe içinde, ss. 163-175, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2014). “el-Edeb el-Arabî fi’l-Luga et-Turkiyye” [Türkçede Arap Edebiyatı], es-Sekâfe el-Arabiyye ‘alâ Tarîk el-Harîr. Kuveyt: Kitâb el-Arabî.

Suçin, M. H. (2014). “Sulûk Tercemet el-Alfâz et-Tekrâriyye mine’t-Turkiyye ile’l-Arabiyye: Tercemet “al-Hayât el-Cedîde li Orhan Pamuk Numûzecen” [Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” Çevirileri Üzerinden Türkçeden Arapçaya İkileme Çevirisi], Al-Arabiyye ve’t-Terceme. Beyrut, 18 (6), 15-36.

Suçin, M. H. (2013) “el-Ma’arrî ve’l-Hayyâm min Manzûr el-Mufekkir el-Usmanî Rıza Tevfîk: Tahlîl Takâbulî” [Rıza Tevfik’in Bakış Açısıyla El-Ma’arrî ve Hayyam: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım], Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (Prof. Dr. Azmi Yüksel Özel Sayısı), 69-91.

Suçin, M. H. (2010). “Turkish and Arabic Reduplications in Contrast” [Türkçe ve Arapça İkilemelerin Karşılaştırılması], Australian Journal of Linguistics, 30(2), pp. 209-226. (A grubu SSCI ve AHCI’de taranmaktadır.)

Suçin, M. H. (2009). “Arapça Çeviri Geleneği: Altın Dönem” [Arabic Translation Tradition in the Golden Age], Journal of Turkish Studies, Festschrift in Honor of Cem Dilçin II. Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 33 (2), 111-138.

Suçin, M. H.  (2009). “el-Bu’d es-Sakâfî ve’l-‘ilmî fi’l-‘alâkât beyne Turkiyâ ve’s-Sûdân [Türkiye-Sudan İlişkilerinin Kültürel ve Bilimsel/Akademik Boyutu]”, EKEV Akademi Dergisi, (40), 251-260.

Suçin, M. H. (2007) “Türkçe İkilemelerin Arapçaya Çevirilerinin Davranışları: Orhan Pamuk’un Yeni Hayat Romanı”, EKEV Akademi Dergisi, (30), 227-248.

Suçin, M. H. (2006) “Türkçe ve Arapça İkilemelerde Sözcük Dizilişi ve Ses Benzeşmesi”, EKEV Akademi Dergisi, (28), 281-294.

Suçin, M. H. (2002) “Ta‘lîm el-Luğa el-‘Arabiyye fî Turkiya, el-Lisân Mutala‘sim ve ve’l-Menâhic Rakîke” [Türkiye’de Arapça Öğretimi: Tereddütlü Dil, Zayıf Metodoloji], el-Ma‘rife (Riyad, Kasım 2002), (90), 24-30.

Suçin, M. H. (2002) “et-Ta‘lîm el-Hâss ve Tecrubat el-Câmi‘ât et-Turkiyye” [Özel Öğretim ve Türk Üniversitelerinin Deneyimi], el-Ma’rife (Riyad, Kasım 2002), (90), 14-22.

Usfur, C. (2002) “Büyük Bir Eleştirmen ve Bir Perspektif (I) Mendûr ve Eleştirisinin Değişkenleri”, (Çev. Suçin, M. H.), Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Bahar 2002, 127-134.

Usfur, C. (2002) “Büyük Bir Eleştirmen ve Bir Perspektif (II) Mendûr: Romantizmden Realizme”, (Çev. Suçin, M. H.)Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Kış 2002, 115-122.

Suçin, M. H. (1998) “Arap Öykücülüğünde Kilit Bir İsim: Yahya Hakkı”, Son Duvar, Mart 1998.

Daiches, D. (1998) “Edebiyatçı İçin Eleştiri Psikanalitik Olunca”, (Çev. Suçin, M. H.), Son Duvar, Nisan 1998, 25-27.

Daiches, D. (1997) “Edebî Eleştiri ve Psikoloji”, (Çev. Suçin, M. H.), Son Duvar, Eylül 1997, 10-12.

Sempozyum, Kongre, Konferans, Çalıştay

Suçin, M. H. (2022). “Yunusça”dan Arapçaya Çeviri, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yöneten: Prof. Dr. Aysel Ergül Keskin, 18 Mayıs 2022.

Suçin, M. H. (2021). “Çeviribilim Perspektifinden Kur’an-ı Kerim Çevirileri”, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Yolu Mealinde Geliştirmeye Açık Alanlar Çalıştayı, 17-20Mayıs 2021, Ankara, Çevrimçi.

Suçin, M. H. (2020). “Arap Edebiyatında Şehir”, Roman Kahramanları Festivali.

Suçin, M. H. (2020). “Klasik Arap Şiiri Çevirisi”, İADER Seminerleri.

Suçin, M. H. (2019). “Nâzım Hikmet fi’l-Luga el-Arabiyye: Takyîm el-Nav’iyye ve’l-Kemmiyye” (Video) [Arapçada Nâzım Hikmet: Niceliğin ve Nitelişğin Değerlendirilmesi], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe 6, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2019). “Arap Edebiyatı Nereye Gidiyor?” (Video), 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, İstanbul, 2 Kasım 2019.

Suçin, M. H. (2019). “Türk ve Arap Edebiyatları Arasında Çeviri Üretimi”, 5. Arapça Kitap Fuarı, İstanbul, 6 Ekim 2019.asım 2019.

Suçin, M. H. (2019). “Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde Yapılan Son Değişiklikler”, 2. Arapça Çalıştayı, İstanbul Aydın Üniversitesi, 16 Temmuz 2019.

Suçin, M. H. (2019). “Tunus Öykücülüğünün Babası Ali Duaci’nin İstanbul’u”, IV. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Sayı: 38, Nisan/Haziran 2019.

Suçin, M. H. (2018). “İdâret el-Ezme fî Tercemet eş-Şi’r” [Şiir Çevirisinde Kriz Yönetimi], Fes SAISS Uluslararası Şiir Festivali – Şiirin ve Şairlerin Soruları, Fas, 4-5 Mayıs 2018.

Suçin, M. H. (2018). “Homeros’un Arapça Konuşma Serüveni”, III. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Roman Kahramanları Dergisi, İstanbul, 11-13 Nisan 2018.

Suçin, M. H. (2018). “eş-Şi’r vel’Kevniyye ve et-Terceme” [Şiir, Globalleşme ve Çeviri], Kartaca Şiir Günleri, Tunus, 24 Mart 2018.

Suçin, M. H. (2018). “eş-Şi’r ve İşkâliyyât et-Terceme” [Şiir ve Çeviri Sorunsalı], Kartaca Şiir Günleri, Tunus, 26 Mart 2018.

Suçin, M. H. (2017). “Nâzım Hikmet fi’l-Luga el-Arabiyye: Takyîm el-Nav’iyye ve’l-Kemmiyye” [Arapçada Nâzım Hikmet: Niceliğin ve Nitelişğin Değerlendirilmesi], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe 4, 13-14 Aralık 2017, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2017). “Arapçada Nâzım Hikmet Şiiri: Niceliğin ve Niteliğin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Edebiyat, Tarih), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 30-31 Ekim 2017.

Suçin, M. H. (2017). “Arap Şiirinde Nâzım Hikmet Etkileri” (Video), Boğaziçi Üniversitesi, 20 Ekim 2017, saat: 15:00 (Moderatör: Jonathan Ross).

Suçin, M. H. (2017). “es-Sunâiyyât fi’l-Lehce el-Arabiyye el-Mahkiyye fî Mardin” [Mardin’de Konuşulan Arapça Diyalektte İkilemeler], 12th International Conference of AIDA, Aix Marseille University, 30 Mayıs-2 Haziran 2017.

Suçin, M. H. (2017). “Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarını Güncellenme Nihai Çalıştayı”, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 20-21 Mayıs 2017 (Moderatör).

Suçin, M. H. (2017). “eş-Şi’r et-Turkî el-Hadîs: İtticâhât ve Nemâzic” [Çağdaş Türk Şiiri: Yönelişler ve Örnekler]”, Yunus Emre Enstitüsü ve Lübnan Üniversitesi, Beyrut, 20 Nisan 2017. (Etkinlikle ilgili haber için tıklayınız)

Suçin, M. H. (2017). “Türk Yükseköğretiminde Arapça Öğretimi Çalıştayı”, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Ankara, 06 Nisan 2017. (Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi).

Suçin, M. H. (2017). “Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarını Güncellenme Çalıştayı”, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Ankara, Ortadoğu Üniversitesi, 17-18 Mart 2017 (Moderatör).

Suçin, M. H. (2017). “Çağdaş Arap Öyküsü”, Zeytinburnu Öykü Festivali, İstanbul, 23 Mart 2017, Saat: 14:00 (Panel).

Suçin, M. H. (2016). “Arap Şiiri”, Uluslararası Genç Şairler Buluşması, İstanbul, 15 Aralık 2016, Saat: 16:00 (Panel).

Suçin, M. H. (2016). “Tercemet eş-Şi‘r el-Arabî ilâ el-Luğa et-Turkiyye: el-Hadîsu an en-Nav‘iyye ve el-Kemmiyye” [Arap Şiirinin Türkçeye Çevirisi: Nicelik ve Nitelikten Sözetmek], Mısır Büyükelçiliği, Ankara, 17 Kasım 2016 (Konferans).

Suçin, M. H. (2016). “eş-Şi‘r es-Sûfî et-Turkî: Yunus Emre Nemûzecen” [Türk Tasavvuf Şiiri: Yunus Emre Örneği], Uluslararası el-Uyûn Şiir Festivali – Tasavvuf Şiiri, Fas, 4-6 Kasım 2016.

Suçin, M. H. (2016). “Tüm Evreleriyle Mahmud Derviş Şiiri”, II. Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali – Panel, İstanbul, 14 Nisan 2016.

Suçin, M. H. (2016). “Ortadoğu Edebiyatı ve Özgürlük”, Art Ankara Kitap Günleri – Panel, Ankara, 22 Mayıs 2016 (Konferans).

Suçin, M. H. (2016). “Mahmud Derviş’in Mural’ı”, Bartın Üniversitesi, 22 Nisan 2016 (Konferans).

Suçin, M. H. (2015). “Tercemet el-Edeb et-Turkî ilâ el-Luğa el-Arabiyye” (Video) [Türk Edebiyatından Arapçaya Yapılan Çeviriler], et-Terceme we İşkâliyyât el-Musâkafe 2, Doha: The Forum for Arab and International Relations.

Suçin, M. H. (2015). “Nicelik ve Nitelik Bakımından Türkçede Arap Edebiyatı”, Ankara Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODAM), Ankara, 4 Haziran 2015 (Konferans).

Suçin, M. H. (2015). “Mawaqif Asa:tizat al-Lugha al-Arabiyya wa Tullabiha: min Tedrîs al-Lahaja:t al-Arabiyya ‘ala al-Mustawa: al-Jami’i: fi: Turikya:”, The 11th Conference of AIDA (International Association of Arabic Dialectology), Bucharest, 25-28 Mayıs 2015.

Suçin, M. H. (2015). “Kutsal Metin Çevirisi Bağlamında “Şiir Şiir Ayetler”, Toplumsal Hizmet Uygulamaları Öğrenci Projesi kapsamında, Gazi Üniversitesi Resim-İş Konferans Salonu, Ankara, 14 Mayıs 2015 (Konferans).

Suçin, M. H. (2015). “Menhec el-Luga el-Arabiyye hasaba el-İtâr el-Merci’î el-Ûrûbbî el-Muşterek li’l-Lugât: Menhec Lille Nemûzecen”, Ta’lîm el-Luga el-Arabiyye li’n-Nâtıkîne bi Gayrihâ – er-Ru’â ve’t-Tecârub [I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi: Vizyon ve Tecrübeler Sempozyumu], İstanbul, 25-26 Nisan 2015.

Suçin, M. H. (2015). “eş-Şi’r el-Arabî fi’l-Luga et-Turkiyye” [Türkçede Arap Şiiri], (Moderatör: Şukrî el-Mabhût), ALECSO, Kahire, 22 Mart 2015.

Suçin, M. H. (2015). “Tedrîs el-Kırâ’a bi Esâlîb ed-Dırâmâ el-İbdâ‘iyye” [Yaratıcı Drama Teknikleriyle Okuma Öğretimi], (Moderatör: Prof. Dr. Musa Yıldız), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 13 Ocak 2015 (Konferans).

Suçin, M. H. (2014). “Tercemetu’l-Edebi’l-Arabî ile’l-Luga et-Turkiyye: el-Hadîsu ‘ani’l-Kemmiyye wa’n-Naw’iyye” [Arap Edebiyatının Türkçe Çevrilmesi: Nicelik ve Niteliği Konuşmak] (Moderatör: Prof. Dr. Eymen Zeyn Hayâcne), Ürdün Üniversitesi Dil Enstitüsü, Amman, 23 Aralık 2014 (Konferans).

Suçin, M. H. (2014). “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Göre Dil Becerileri ve Yeterlilikler” (Moderatör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 18 Aralık 2014 (Konferans).

Suçin, M. H. (2014). “Türkiye’de Arapça Çeviri Eğitimi ve Arapça Edebî Çeviri Atölyeleri”, Genç Tercümanlar Çalıştayı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, 20-21 Kasım 2014 (Moderatör: Prof. Dr. Berrin Aksu).

Suçin, M. H. (2014). “Şiir Çevirisi” Paneli, 9. Uluslararası Şiiristanbul Festivali, Ortaköy Kültür Merkezi, İstanbul, 03 Haziran 2014 (Diğer Katılımcılar: Gérard Cartier, Nilgün Cön, Volkan Hacıoğlu, Hilal Karahan. Moderatör: Pelin Batu).

Suçin, M. H. (2013). “Kültürü Çevirmek: Kültürün Çevirideki Rolü”, 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, İstanbul, 02-10 Kasım 2013.

Suçin, M. H. (2013). “Arabic Curriculum for Learners of Arabic as a Foreign Language in Europe Based on CEFR, A1-A2”, Septième Colloque Annuel de l’Institut Avicenne  des Sciences Humaines (IASH): Quels sont les moyens de concevoir des programmes d’enseignement de la langue arabe à la lumière du Cadre européen commun de référence pour les langues?, Lille-Fransa, 07-09 Haziran 2013.

Suçin, M. H. (2013). “Arap Edebiyatında Kısa Öykünün Gelişimi”, (Diğer Katılımcılar: Hatîb Bedle, Abdulkadir Abdelli). Uluslararası 13. Ankara Öykü Günleri, Ankara, 01-05 Mayıs 2013.

Suçin, M. H. (2012). “Preparing Arabic Curriculum According to the CEFR: the Case of Turkey”, 6eme Colloque Annuel sur L’avenir de l’Enseignement de la Langue Arabe en Europe, Lille-Fransa, 22-24 Haziran 2012.

Suçin, M. H. (2012). “el-Luga Sakafa: Menâhicu Tedrîsi’l-Luga al-Arabiyye fi Turkiyâ” [Dil Kültürdür: Türkiye’de Arapça Öğretim Programları]. Nedvetu’s-Sekâfe el-Arabiyye fi’l-Mehcer, Kuveyt, 12-14 Mart 2012.

Suçin, M. H. (2012). Rihlat el-Edeb et-Turkî ‘Abra’l-Âlem [Türk Edebiyatının Dünya Turu], (Konferans), Yunus Emre Enstitüsü, Beyrut-Lübnan, 18 Mayıs 2012.

Suçin, M. H. (2010). “Tedrîs el-Luga el-‘Arabiyye fî Turkiyâ: Bi’l-Amsi ve’l-Yevm” [Türkiye’de Arapça Öğretiminin Dünü Bügünü]. Birinci Uluslararası Türk-Suriye Medeniyet Perspektifleri Sempozyumu’nda bildiri, İdlib-Suriye, 16-18 Ekim 2010.

Suçin, M. H. (2010). “el-Ma‘arrî min Manzûr el-Mufekkir el-Usmânî et-Turkî Rıdâ Tevfîk” [Osmanlı Düşünürü Rıza Tevfik’in Perspektifiyle el-Ma’arrî]. On Üçüncü el-Ma‘arrî Konferansı’nda bildiri, Marratu’n-Nu‘mân-Suriye, 2-4 Ekim 2010.

Suçin, M. H. (2010). “el-Mu’temer el-Evvel ad-Duvelî li’t-Terceme ve Tahaddiyâtihâ”. Birinci Uluslararası Çeviri ve Çeviri Sorunları Konferansı, Kahire, 27 Temmuz 2010.

Suçin, M. H. (2009). “el-Bu’d es-Sakâfî ve’l-‘ilmî fi’l-‘alâkât beyne Turkiyâ ve’s-Sûdân” [Türk-Sudan İlişkilerinde Kültürel ve Bilimsel Boyut]. International African Studies ile Türk-Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Turkey and Sudan: Towards Strategic Relationships adlı sempozyumda bildiri, Sudan-Hartum, 1-2 Temmuz 2009.

Kendisiyle Yapılan Söyleşiler

TRT Radyo 1 (2021). Başka Dillerde Türk Edebiyatı, Sunan: Kurtuluş Özyazıcı, 22 Ekim 2021.

Mecâlis el-Fusha (2021). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ve Arapça Öğretimi, Sunan: Dr. Ahmed Dumâti, 30 Aralık 2021. (Video-Arapça).

Kültür ve Tarih Sohbetleri (2020). Yedi Askı Şiirleri – Cahiliye Dönemi Arap Şiiri, Medyascope, 03 Kasım 2020. (Video).

el-Meşşâ TV Programı (2020). Safwan Al-Shalabi ve Mehmet Hakkı Suçin ile Arapça-Türkçe Dil Çiftleri Arasında Çeviriye Dair, el-Cezire Televizyonu, 01 Ekim 2020. (Video-Arapça).

Qualey, Marcia Lynx (2020). Mehmet Hakkı Suçin on Translating Mahmoud Darwish into Turkish, ArabLit, 28 July 2020.

Syria TV – Söyleşi (2019). “et-Terceme el-Edebiyye beyne et-Turkiyye ve’l-Luga el-Arabiyye” [Arapça-Türkçe Arasında Edebi Çeviri](Video), Program sunucusu: Şair Yasir el-Atraş, 3 Ağustos 2019. (Türkçe altyazı çevirisiyle).

“Metin Dışında” Programı (2019). “Adonis: es-Sâbit ve’l-Mutahavvil” (ِArapça) [Sabit ve Değişken‘e Dair Devam Eden Tartışmalar], el-Cezire televizyonu. Konuşanlar: Adonis’in yanısıra, şair Munsif el-Vahaybi, gazeteci yazar Sakar Ebu Fahr, ilahiyatçı Abdurrahman el-Hâc ve akademisyen-çevirmen Mehmet Hakkı Suçin. Yayın tarihi: 13 Ocak 2019. (Video-Arapça).

en-Nâbi, Memduh Ferrâc (2018). “Mehmet Hakkı Suçin: Edeb Arabi bi el-Luga et-Turkiyye“, el-Arab, Issue: 11194, 9.12.2018, s. 11.

en-Nâbi, Memduh Ferrâc (2018). “Mehmet Hakkı Suçin: Edeb Arabi bi el-Luga et-Turkiyye“, Aljadeed, Issue: 47, December 2018, pp. 32-41.

Shooter, Natalie (2018). “Mehmet Hakkı and Sevgi Suçin: The Turkish Couple’s Love Affair with Arabic Literature“, Brownbook, Issue: 67, 2018, pp. 44-53.

Mehmet Hakkı Suçin (2018). “Arap Şiirinde Nâzım Hikmet Etkisi“, Boğaziçi Üniversitesi, 20 Ekim 2018. (Video).

Şentürk, Nevgül (2017). “el-Mutercim Yuhakkik Zâtehu fi’t-Terceme el-Edebiyye“, Arapçaya çeviren: Safvan Şelebi, Mecellet ed-Doha, Sayı: 120, Ekim 2017.

el-Arabi el-Cedîd (2017). “Asdikâ’ Lugatinâ: Mehmet Hakkı Suçin” [Dilimizin Dostları: Mehmet Hakkı Suçin], el-Arabi el-Cedîd, 10 Eylül 2017.

Şentürk, Nevgül (2017). “Çevirmen Kendini Gerçek Anlamda Edebî Çeviride Gerçekleştirir“, Çeviriblog, 1 Mayıs 2017.

Kurt, Merve Kocak (2017). “Çevirmen Mehmet Hakkı Suçin: “Öteki” yoksa zaten çeviriye gerek yoktur“, Edebiyathaber.net, 26 Ocak 2017.

Abyad, Minnetullah (2017). “Yecib tersîh sakâfeti’l-ibdâ’ fi’l-mucteme’ât eş-şerkiyye” [Doğu toplumlarında yaratıcılık kültürünü yerleştirmek gerekir… Sıradışı olanı anlatma kültürünü], el-Ahram, 4 Ocak 2017.

Zeydan, Muhammed (2016). “Hunâke men yarbutu el-Arabiyye bi’d-dîn fakat” [Arapçayı yalnızca dinle sınırlayanlar var], UltraSawt, 12 Ekim 2016.

Ertaş, Sıddık (2016). “Mehmet Hakkı Suçin ile Söyleşi“, Aydos Edebiyat Dergisi, 5 (10), 2016.

Şeran, Özlem (2016). “Mehmet Hakkı Suçin ile Çılgın Renkler“, Bölüm I, TV6, Ekim 2016. (Video).

Şeran, Özlem (2016). “Mehmet Hakkı Suçin ile Çılgın Renkler” (Video), Bölüm II, TV6, Ekim 2016. (Video).

el-Abdeli, Seca (2014), “Suçin: Arap-İslam Dünyası Türkiye’nin stratejik derinliğidir” (Çeviri: Gürkan Dağbaşı), el-Mecelle Dergisi, 17 Şubat 2014.

el-Abdeli, Seca (2014), “Suçin: el-âlem el-Arabi ve’l-İslami huve el-umk el-istratîcî li Turkiyâ” [Suçin: Arap-İslam Dünyası Türkiye’nin stratejik derinliğidir], el-Mecelle Dergisi, 17 Şubat 2014.

Qualey, Marcia (2014). “International Prize for Arabic Fiction Judge Mehmet Hakkı Suçin: Advise to Young Novelists” [Uluslararası Arap Romanı Jüri Üyesi Mehmet Hakkı Suçin: Genç Romancılara Tavsiyeler], ArabLit, 5 Mart 2014.

Qualey, Marcia (2014). “Ma’âyîr el-Kirâ’a en-Nakdiyye ve Şeyâtîn el-İbdâ’” [Eleştirel düşünme kriterleri ve yaratıcılığın püf noktaları], 7iber, 24 Şubat 2014.

Turkiyâ ve devruhâ fî taf’îl et-terceme” [Türkiye ve çeviriyi canlandırmadaki rolü], Mecellet et-Terceme ve et-ta’rîb, Sayı: 11, Sonbahar 2012.

Avşar, Erkan (2008). “Mehmet Hakkı Suçin ile çeviri ve Arapça öğretimi üzerine“, Onlinearabic.com

Yaptığı Söyleşiler

Suçin, M.H. (2019). “Charbel Dagher. Hivâr Edebî ve Umsiyya Şi’riyye” [Charbel Dagher: Söyleşi ve Şiir Dinletisi], Gazi Üniversitesi, 20 Kasım 2019 saat: 15:30. (Video-Arapça-Türkçe)

Suçin, M.H. (2017). “Edebî Çeviri Sorunları Oturumu” [Katılımcılar: Doç. Dr Necdet Neydim, Doç. Dr. Ayşe Ece, Yrd. Doç. Dr. Jonathan Maurice Ross, Yrd. Doç. Dr. Hülya Arslan], Hece Dergisi, Sayı: 244, Nisan 2017, ss. 90-121.

Suçin, M.H. (2017). “Doç. Dr. Betül Parlak ile Yazın Çevirisi Üzerine“, Hece Dergisi, Sayı: 244, Nisan 2017, ss. 90-121.

Suçin, M.H (2009). “Prof. Dr. Azmi Yüksel Hocamız ile Arap Dili ve Edebiyatı Üzerine“, onlinearabic.com, Nisan 2009.

Editörlük

Leyla Aliyeva (2020). Ke’enneke Lehîbun, Arapçaya çeviren: Ahmed El-Şagel. Editörlük ve sunuş yazısı: M.H. Suçin, Bengü Yayıncılık.

Abdulkadir Abdelli (2018). Benim Gözümden Türkiye: Kültür, Edebiyat, Çeviri, Sanat, Hazırlayan: M.H. Suçin, Dar Maysaloon.

Baha Tahir (2017). Bilmezdim Tavus Kuşlarının Uçabildiğini (Türkçeye Çev. Zafer Ceylan), Kitap editörü: M.H. Suçin, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Adalet Ağaoğlu (2017) Bingu, eş-Şerânik, Mavtu Batal, el-Hurûc [Tombala, Kozalar, Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış] (Arapçaya Çev. Safvan Şelebi), Editör ve eleştirel inceleme: M.H. Suçin, Kuveyt: Dünya Tiyatro Oyunları Dizisi.

Türk Kadın Öykücüler Antolojisi (2015) İbdâ’ât Nisâiyye [Kadınlardan Edebi Ürünler], (Arapçaya Çev. Safvan Şelebi), Editör: M.H. Suçin, Kuveyt: Dünya Edebiyatı Dizisi.

Abdulkerîm, Lotus (2015) Mısır’ın Son Kraliçesi Feride, (Türkçeye Çev. Ayşe İspir), Editör: M.H. Suçin, Ankara: Cümle Yayınları.

Seydi, S. (2014) Mulahhas Elfiyyeteyn min et-Târîh et-Turkî [Türk Tarihinin İki Bin Yılının Özeti], (Arapçaya Çev. Abdelli, A.), Editör: M.H. Suçin, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Şiir Festivalleri Antolojileri (Çeviri)

7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Festival Şairleri Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 11-14 Mayıs 2017, Eskişehir: Tepebaşı Belediyesi.

3. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Festival Şairleri Antolojisi (Türkçeye ve Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), 5-7 Mart 2015, İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi.

4. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Festival Şairleri Antolojisi (Türkçeye ve Arapçaya Çev. Suçin, M. H.), 26-29 Mayıs 2016, İstanbul: Armoni Nüans.

6. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Festival Şairleri Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 26-29 Mayıs 2016, Eskişehir: Haser Basımevi.

1. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali, Festival Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 16-20 Şubat 2016). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.

2. Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali, Festival Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 9-16 Nisan 2016). İstanbul: İMAK Ofset Basım.

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, Festival Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 28 Eylül – 2 Ekim 2016). İstanbul: Mavi Ofset.

Uluslararası Genç Şairler Buluşması, Festival Antolojisi (Türkçeye Çev. Suçin, M. H.), 15-18 Aralık 2016). İstanbul: 7renk Baskı.

Yönettiği Lisansüstü Tezleri

Doktora Tezleri

Alnawas, Anwar Adnan Mzher (2019). Sentiment Analysis in Iraqi Arabic Dialects Based on Distributed Representations of Sentences and Machine Learning Approach [Irak Lehçelerinde Cümlelerin Dağıtılmış Temsilleri ve Makine Öğrenmesi Yaklaşımına Dayalı Duygu Analizi]. Ankara: Gazi Üniversitesi. (Eş danışman).

Rızvanoğlu, Ayşe Hümeyra (2017). Üniversiteler İçin Arapça Yaratıcı Yazma: Öğretim Programı ve Atölye Tasarımları. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Dağbaşı, Gürkan (2017). Arapçadan Türkçeye Yapılan Şiir Çevirilerinin Dil, Estetik ve Üslup Bakımından İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Şayır, Mehmet (2017). Mardin’de Konuşulan Arapça Lehçenin Sesbilgisi, Biçimbilgisi ve Sözdizimi Bakımından İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Yüksek Lisans Tezleri

Albayati, Sara (2022). (In) visibility in translation of culture specific items in Sinan Antoon’s “The Corpse Washer”, and “I’jaam” novels into English. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Alkan, Ayşe Sıdıka (2021). Kültür odaklı çeviri ögeleri bağlamında Orhan Pamuk’un ‘Yeni Hayat’ romanının Arapça çevirileri. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Alawneh, Emad (2021). The impact of foreignization and domestication on the English-Arabic translation of products’ labels: pharmaceuticals and personal care products’ labels. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Recebova, Aylin (2021). Aziz Nesin’in ‘Translation of register in Turkish, Azeri, and Russian translations of J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Badran, Khalid (2020). Poetry translation: A case study of Mahmoud Darwish’s “Mural” translations. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Duran, Naime (2020). Aziz Nesin’in ‘Hoptirinam’ adlı eserinin Arapça çevirisinin söz oyunları ve ironi açısından değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Asenwar, Muna Hamed Saleem (2019). A Descriptive Analysis of Dubbing Strategies in the Drama Series “Sab’at Tayyibûn” (Yedi Güzel Adam) [“Yedi Güzel Adam” Dizisinde Dublaj Stratejilerinin Betimsel Çözümlenmesi]. İstanbul: Okan Universitesi.

Öztürk, Sare Rabia (2019). From Minority Writer to Turkish Exemplar: How Elif Shafak Consecrated for the Arab Reader [Azınlık Yazarlıktan Türk Örneğine: Elif Şafak’ın Arap Okur İçin Kutsanması]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. (Eş danışman).

Mansour, Sara (2019). İstihdâm Uslûb Edâ’ el-Edvâr fî Tatvîr Mehârât el-Muhâdese ledâ Muta’allimî el-Luga el-Arabiyye min en-Nâtıkîn bi Gayrihâ [Rol Oynama Tekniğinin Yabancı Dil Olarak Arapça Öğrenenlerin Konuşma Becerilerinin Geliştirmede Kullanılması]. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Dalmış, Emrullah (2018). Türkiye Yükseköğretiminde Öğrenim Gören Arapça Öğrencilerinin Okuma Stratejilerine Yönelik Farkındalıkları. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Tuncer, Alsu (2017). Arapça, Türkçe ve Rusçada Örtmece İfadeler. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kocabıyık, Hüseyin Selim (2016). Kur’an-ı Kerim’de “El” ve “Yüz” Kelimelerinin Yer Aldığı Deyimlerin Türkçe Çevirilerinin Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Abdelli, Abdulkadir (2015). el-Emsâl el-Muştereke ev el-Muteşâbihe fi el-Lugateyn el-Arabiyye ve et-Turkiyye [Arapça ve Türkçe Arasında Ortak veya Benzer Atasözleri]. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Yeşilyurt, Abdullah (2015). Görev Odaklı Arapça Konuşma Becerisine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Selim, İsmail (2015). Görev Odaklı Dil Öğretimi ile Arapça Dilbilgisi Öğretimi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Karasu, Kamil (2014). Arapça ve Türkçede Nezaket İfadeleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Çetinkaya, Hayrullah (2014). Lise Düzeyinde Arapça Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Becerileri ve Bu Becerileri Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Özcan, Muhammed (2013). Kuran-ı Kerim’deki Bazı Deyimlerin Çeviri Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Ali, Dalya (2012). Muhâwelâtu Tecdîdi’n-Nahwi’l-Arabî we Mawkifu’t-Talebe we’l-Esâtizeti’l-İrâkiyyîne Minhâ [Arap Gramerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Çalışmalar ve Iraklı Öğrenciler ile Öğretmenlerin Bu Konudaki Tutumları]. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Baran, Fadıl (2010). Arapça Öğretiminde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Projeler

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi (BM Göç Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Geri Gönderme Merkezlerinin Güçlendirilmesi Destek Projesi – Faz II) — Ankara, 12–13 Aralık 2019

İleri Sözlü Çeviri Eğitimi Projesi (Dünya Doktorlar Derneği) — İstanbul, 9–12 Temmuz 2019.

Sözlü Çeviri Eğitimi Projesi (Yunus Emre Enstitüsü) — Amman / Ürdün, 20–27 Nisan 2019.

Yazılı Çeviri Eğitimi Projesi (Yunus Emre Enstitüsü) — Amman / Ürdün, 23–30 Mart 2019.

Sözlü Çeviri Eğitimi Projesi (Dünya Doktorlar Derneği) — İstanbul, 4–7 Aralık 2018.

Kızılay Toplum Çevirmenliği Eğitim Projesi, Türk Kızılayı, (Eğitmenler: Prof. Mehmet Hakkı Suçin, Prof. Aymil Doğan, Prof. Alev Bulut ve Osman Kaya), Gaziantep, 4-5 Kasım 2018.

Ortaöğretim I, II ve III. Yabancı Dil Arapça Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Danışman, Komisyon Başkanı), 2011-2012.

İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı (Danışman, Komisyon Başkanı), 2010-2011.

Altın Kanatlar: Bir Cesaret Öyküsü Yarı Dramatik Belgesel Projesi, TRT (Danışman), 2001-2002.

Profesyonel Görevler

Sheikh Hamad Award for Translation ― Jüri Kurulu Üyesi ve Danışman (2015).

International Prize for Arabic Fiction (IPAF) ―  Jüri Kurulu Üyesi (2014).

Romano-Arabic Journal (ISSN: 1582-6953) ― Editörler Ekibi Üyesi

İnsan ve Toplum Dergisi ― Yayın Kurulu Üyesi

The Linguistics Journal (ISSN: 1718-2298, ISSN Print: 1718-2301) ― Editörler Ekibi Üyesi

International Journal of Language Studies (IJLS) ― Editörler Ekibi Üyesi

Journal of Language and Linguistic Studies (JLLS) ― Hakem

Journal of Turkish Studies  ― Hakem

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ― Hakem

TÜBİTAK Projeleri ― Dış Uzman, Panelist

Yürüttüğü Yazılı ve Sözlü Çeviri Atölyeleri

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi (BM Göç Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Geri Gönderme Merkezlerinin Güçlendirilmesi Destek Projesi – Faz II) — Ankara, 12–13 Aralık 2019.

Toplum Çevirmenliği Eğitimi (Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği’ne bağlı çalışan tercümanlara) — Mersin, 19–21 Ağustos 2019.

İleri Sözlü Çeviri Eğitimi (Dünya Doktorlar Derneği’ne bağlı çalışan çevirmenlerine) — İstanbul, 9–12 Temmuz 2019.

Sözlü Çeviri Eğitimi (Ürdünlü çevirmen ve çevirmen adaylarına) — Amman / Ürdün, 20–27 Nisan 2019. (Etkinliğe ilişkin haber için tıklayınız).

Yazılı Çeviri Eğitimi (Ürdünlü çevirmen ve çevirmen adaylarına) — Amman / Ürdün, 23–30 Mart 2019. (Etkinliğe ilişkin haber için tıklayınız).

Sözlü Çeviri Eğitimi (Dünya Doktorlar Derneği’ne bağlı çalışan akıl ve ruh hastalıkları çevirmenlerine) — İstanbul, 4–7 Aralık 2018.

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi (Çeviri Derneği ve Türk Kızılayı sponsorluğunda, Türk Kızılayı’na bağlı Toplum Merkezlerinde çalışan çevirmenlere) — Gaziantep, 3–4 Kasım 2018.

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi  (Çeviri Derneği ve Türk Kızılayı sponsorluğunda, Türk Kızılayı’na bağlı Toplum Merkezlerinde çalışan çevirmenlere) — İstanbul, 8–9 Aralık 2018.

Toplum Çevirmenliği Eğitimi Projesi (Çeviri Derneği ve Türk Kızılayı sponsorluğunda, Türk Kızılayı’na bağlı çalışan çevirmenlere) — Ankara, 15–16 Kasım 2018.

Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Edebî Çeviri Çalıştayı (TÜRAPÇAT) 3 ― Moderatör. (Büyükada, İstanbul, 02–10 Kasım 2014).

Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Edebî Çeviri Çalıştayı (TÜRAPÇAT) 2 ― Moderatör. (Büyükada, İstanbul, 08–08 Kasım 2013).

Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Edebî Çeviri Çalıştayı (TÜRAPÇAT) 1 ― Moderatör. (Büyükada, İstanbul, 15–25 Kasım 2012).

Arapça Öğretim Metodolojisi Eğitmenliği

Arapça Öğretim Teknikleri Semineri (İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretmenlerine) — Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Merkezi, Erzurum, 12–17 Haziran 2010

Arapça Öğretim Yöntem ve Teknikleri Atölye Çalışması (İlahiyat Fakülteleri Arapça Öğretim Elemanlarına) — İslami Araştırmalar Merkezi (İSAM), İstanbul, 20–25 Temmuz 2009.

İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretim Programları ve Ders Kitapları Tanıtım Semineri (İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretmenlerine) — Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Merkezi, Esenköy-Yalova, 06–10 Temmuz 2009

Arapça Öğretim Yöntem ve İlkeleri Semineri (İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretmenlerine) — Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Merkezi, Aksaray, 23–27 Haziran 2008

Arapça Öğretim Yöntem ve İlkeleri Semineri (İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretmenlerine) — Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Merkezi, Erzurum, 2-7 Haziran 2007

Ödüller

Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding, Achievement Award, 2022.

Dünya Kitap Yılın Çeviri Kitabı Ödülü, İstanbul, 2022 (Adania Shibli’den çevirdiği “Küçük Bir Ayrıntı” romanıyla.)

Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü, Ankara, 2018.

Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülü, Ankara, 2016 (Nizar Kabbani’den çevirdiği “Aşkın Kitabı”yla.)

Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding Danışmanlık Başarı Ödülü, Doha/Katar, 2015 (Çeviri Ödülünün danışmanlık ve jüri üyesi olarak verdiği katkılar dolayısıyla.)

International Prize for Arabic Fiction (IPAF) Jürilik Hizmet Ödülü, Londra/Abu Dabi, 2014 (International Prize for Arabic Fiction (IPAF) roman ödülünde jüri üyesi olarak görev alması dolayısıyla.)

TÜBİTAK, Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2010 (SSCI ve AHCI tarafından indekslenen A Grubu akademik dergide yayınlanan makalesi dolayısıyla.)

Gazi Üniversitesi, Uluslararası Yayın Ödülü, 2011 (SSCI ve AHCI tarafından indekslenen A Grubu akademik dergide yayınlanan makalesi dolayısıyla.)

Kültür Bakanlığı Takdir Belgeleri, 2012-2014 (TEDA Projesi çerçevesinde yapılan Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe çeviri atölyelerini yönetmesi dolayısıyla.)

T.C. Milli Eğitim Bakanı Takdir Belgesi, 2009 (İmam-Hatip Liseleri Arapça ders kitaplarının hazırlanmasında Yazarlar Komisyonu Üyesi olarak yapılan katkı dolayısıyla.)

T.C. Milli Eğitim Bakanı Teşekkür Belgesi, 2008 (İmam-Hatip Liseleri Arapça ders kitaplarının hazırlanmasında Yazarlar Komisyonu Üyesi olarak yapılan katkı dolayısıyla.)

TRT Genel Müdürlüğü Teşekkür Belgesi, 2001 (“Altın Kanatlar: Bir Cesaret Öyküsü Yarı Dramatik Belgesel Film Projesi”nde Danışman olarak verdiği hizmet dolayısıyla.)

İdari Görevler

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitimi Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2019-halen)

Yükseköğretim Kurulu Yabancı Diller Alanı Denklik Komisyonu Üyesi (2014-2019)

Yükseköğretim Kurulu Sınav Komisyonu Üyesi (2011-halen)

Gazi Üniversitesi, Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUDAM) Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitimi Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2013-2014)

Gazi Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı (2012-2015)

Kültür Bakanlığı TEDA Projesi, Uluslararası Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe Çeviri Çalıştayı Moderatörü (2012-2014)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitimi Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Erasmus Koordinatörü (2009-2016)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitimi Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı, ECTS Koordinatörü (2008-2015)

Şimdiye Kadar Okuttuğu Dersler

Doktora

 • Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 • Çeviri Eleştirisi
 • Metin Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi
 • Seminer

Yüksek Lisans

 • Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metodolojisi
 • Akademik Söylem
 • Edebi Eleştiri
 • Literary Translation I (Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
 • Translation Criticism (Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
 • Stylistics and Translation (Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
 • Yüksek Lisans Seminer

Lisans

 • Arapça-Türkçe Çeviri I
 • Arapça-Türkçe Çeviri II
 • Türkçe-Arapça Çeviri I
 • Türkçe-Arapça Çeviri II
 • İleri Çeviri Teknikleri
 • Arapçanın Lehçeleri
 • Arapça Diyalektler (Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı)
 • Arap Edebiyatı
 • Klasik Metinler
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
 • Bilimsel Araştırma Becerileri
 • Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme
 • İleri Konuşma Becerileri
 • Drama İnceleme ve Öğretimi
 • Dilbilime Giriş
 • Anlambilim
 • Osmanlı Türkçesi
 • Hazırlık Sınıfları (Temel Arapça dil becerileri)

İletişim

Email: mhakkisucin @ yahoo.com

Websitesi: Gazi Üniversitesi

Blog: Çeviri ve Ötesi 

Academia: Academia 

Sosyal medya: Twitter