Prof. Azmi Yüksel

Prof. Dr. Azmi Yüksel Sayfası

Prof. Dr. Azmi Yüksel

Kısa Biyografi

1943 yılında Pınarbaşı’nda (Kayseri) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1961 yılında Kayseri Lisesi’nden mezun oldu. 1967 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Mezuniyetten sonra Düzce İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

1969 yılında Milli Eğitim Bakanlığının yurtdışı eğitim bursunu kazandı ve Arap Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmak üzere önce bir yıl Beyrut’a gönderildi. 1970 yılında Beyrut’tan Londra’ya geçerek International House adlı dil okuluna devam etti. Buradan The University of Edinburgh’ya lisansüstü öğrencisi olarak kabul edildi. Bir yıl sonra Durham University, School of Oriental Studies’e doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Öğrenciliği sırasında aynı yerde Türkçe bölümünde ders verdi.

1979’da doktorasını tamamlayarak yurda döndü. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak başladı. Aynı yerde 10 yıl çalışarak Yrd. Doç. (1982) ve Doçent (1983) unvanlarını aldı. 1980-1982 yıllarında yarı zamanlı olarak ODTÜ’de Arapça dersleri verdi. 1984-1985 yılları arasında Suudi Arabistan’da İngilizce dersleri verdi.

1988 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında Profesör unvanıyla Anabilim Dalı Başkanı oldu. O günden emekli olana kadar Arap Dili Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Uzun zaman Yabancı Diller Eğitimi Bölümü başkanlığı yaptı. Ayrıca Gazi Üniversitesi senato üyeliği, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı. 2003 yılında da Ürdün Üniversitesinde Türkçe dersleri verdi.

Uluslararası düzeyde iş yapan iki başarılı çocuğun, Özlem ve Kerem’in babasıdır. İngilizce ve Arapçanın yanı sıra Kafkas kökenli olduğu için Abazaca ve Kabartayca da bilmekteydi. 

31 Mayıs 2010 tarihinde emekli olduktan birkaç hafta sonra beyin embolisi sonucu aramızdan ayrıldı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı ebedi istirahatgâhı oldu.

Vefatından yaklaşık bir yıl önce bir öğrencisinin kendisiyle yaptığı söyleşiyi okumak için tıklayınız.

Çalışmaları

Doktora Tezi

Yüksel, A (1979). Al-Zamakhshari’s Life and a Critical Edition of his Diwan, Durham University.

Kitaplar

Yüksel, A (1984). Çağdaş Arap Edebiyatı’ndan Seçmeler, DTCF Yayınları, No: 348, Ankara 1984.

Yüksel, A. vd. (1991). Arapça Test Kılavuzu, Ankara.

Yüksel, A. ve Yılmaz, M. Lütfü (1993). İngilizce-Türkçe-Arapça Sözlük (Atasözleri ve Deyimler), Ankara: Birleşik Yayınevi.

Yüksel, A. Kahire Lehçesi (150 sayfalık ders notu).

Yüksel, A. vd. (1998). Arapça I, II, III, IV (İmam Hatip Lisesi Ders Kitabı), Ankara: Doğan Yayıncılık.

Çeviriler

Watt, W. Montgomery (1986). Hz. Muhammed Mekke’de (Çev. Azmi Yüksel ve Rami Ayas), Ankara: AÜ. İlahiyat Fakültesi Yayınları, No: 175.

Watt, W. Montgomery (Yayımlanmadı). Hz. Muhammed Medine’de (Çev. Azmi Yüksel ve Rami Ayas).

Badawi, M. M. (1987). “Ahmad Şavkî” (Çev. Azmi Yüksel; A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry adlı eserinden çeviri), DTCF Cumhuriyet’in 60. Yıldönümü Armağanı, C. XXXI, Sayı: 1-2, Ankara, s. 479-494.

Ignace Goldziher (1993). Klasik Arap Literatürü (Çev. Azmi Yüksel ve Rahmi Er), Ankara: İmaj Yayınları.

Yüksel, A. (1999). Dünya Edebiyatından Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı.

Makaleler

Yüksel, A. (1982). “al-Zamakhshari’s Panagyric”, DTCF Atatürk’ün 100. Yılına Armağan Dergisi, s. 626-646, Ankara 1982.

Yüksel, A. (1985). “al-Zamakhshari’s Elegy”, DTCF Doğu Dilleri Dergisi, C. II, Sayı: 4, s. 354-365, Ankara.

Yüksel, A (???). “Necib Mahfûz’un Kısa Hikâyeleri”, DTCF Doğu Dilleri Dergisi, C. ıv, s. 125-137.

Yüksel, A. (1988). “al-Zamakhshari’s Love Poetry (Ghazal)”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı: 1, Ankara, s. 163-170.

Yüksel, A. (1988). “Endülüs’ten II. Bâyezid’e Yazılan Anonim Bir Şiir”, TTK Belleten, C. LII, Aralık 1988, Sayı: 205, s. 1575-1584.

Yüksel, A (1992). “Necîb Mahfûz’un ‘Zukâk al-Midakk’ Adlı Romanı”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 8, Sayı: 1, Ankara, s. 283-305.

Yüksel, A. (1992). “Ahmad ‘Abdulmu’tî Hicazî’den İki Şiir”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Yabancı Diller Özel Sayısı), C. 8, Sayı: 1, Ankara, s. 307-310.

Yüksel, A. (1997). “Nizâr Kabbânî’den Bir Şiir”, TÖMER Edebiyat Dergisi, Sayı: 3, Ocak-Şubat 1997.

Yüksel, A (1998). ‘Türkiye Seyahati’ (Somdet Prachoabaromavongter tarafından kaleme alınıp Srisurang Poolthupya’nın İngilizce’ye çevirdiği metinden Türkçe’ye aktarılmıştır.) TTK Belleten, C. LII, Nisan 1998, Sayı: 202, s. 275-290.

Yüksel, A (2003). Kavâ‘id el-Luğa et-Turkiyye li Ğayr en-Natıkîne Bihâ” (Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi) Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (10), ss. 167-168.

TDV İslam Ansiklopedisi’ne Yazdığı Maddeler

el-Ahtal

Abîd b. el-Ebras

Abdulkâdir el-Mağribî

Cemîl el-‘Azm

Cemâleddin el-Vatvât

İbn Senâülmülk

İbn Danyâl

Prof. Azmi Yüksel’e Armağan

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Azmi Yüksel Özel Sayısı, Mart 2013.

Söyleşi

Suçin, M.H. (2009). Prof. Dr. Azmi Yüksel Hocam ile Söyleşi.

İdari Görevleri

  • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı
  • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
  • Gazi Üniversitesi Senato Üyeliği
  • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Yönetim Kurulu Üyesi
  • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

1 reply »

Bir Cevap Yazın