Çeviri kitap

Muhammed Bennis | Aşkın Kitabı

Muhammed Bennis – Aşkın Kitabı

Arapçadan Çeviri: Mehmet Hakkı Suçin

Kırmızı Yayınları, 2015 (basımda)

Endülüslü usta İbn Hazm’ı (994 – 1064) ve 1025-1030 yılları arasında yazdıbennis_tsrmğı Güvercinin Gerdanlığı’nı göklere çıkaran Aşkın Kitabı, anadili olan Arapçada 1995 yılında yayımlanmıştır. Bu kitap; bunca niteliklerle beslenen kişisel bir deneyim olarak aşk gerçeğini çok iyi ortaya çıkaran şiirsel bir kurguyu beslemek üzere çok sayıda malzemenin ortaya konduğu bir dizi metinden oluşmaktadır. Şair; heyecan, tutku ve duygu labirentlerinde delilik ya da kendinin ve diğerinin ölümü pahasına yaşanan aşk özgürlüğünün gerekliğini ve şiddetini işte bu şekilde ifade eder. Şair; sırf aşka ilişkin olası durumları doğrulamak için değil, ayrıca, günahtan korkanların bugün bile karşı çıkmayı sürdürdükleri sınırları ifşa etmek istediği için de Arapların aşka dair anlatılarını yeniden ele alır. Böylece şair, ihtiyatlılık ilkesinin aşkı düzenleyemeyeceğini ileri sürer. Ona göre Eros, aşırılığa, ölçüsüzlüğe teşvik eder bizi. Köklerini gelenekten alan bu yazının amacı, çağdaş Arap değerlerinin yozlaşmasını engellemek ve insanın bedenini, her türlü kalıplaşmış biçimlerden uzakta, yeniden yapılandığı şu tükenmişliğe doğru götürmektir.

Aşkın Kitabı’ndan: Duvar Dergisi

Bir Cevap Yazın